הרב מאיר פנחסי - ברכת אברהם משיב כהלכה

בס”ד

שלום כבוד הרב: אני בחורה דתייה והשאלה שלי, האם מותר לי לשמוח בנפילת הממשלה שישבו יחד עם ערבים?

תשובה: ללא ספק שמותר לשמוח בכל אתר ואתר ו”באבוד רשעים רנה”.

 

מקורות:

בתלמוד בבלי מסכת מגילה (דף טז עמוד א’) מבואר, שהמן הרשע שאל את מרדכי, למה הוא בועט בו כשעולה לרכב על הסוס של אחשוורוש, והלא כתיב בתורה “בנפל אויבך אל תשמח”? – אמר ליה: הני מילי – בישראל, אבל בדידכו כתיב – “ואתה על במותימו תדרוך”.

כלומר שיש מצווה לשמוח בנפילת הרשעים, ואפילו יהודים עם לא עושים מעשי עמיך הרי הם כגויים, וכידוע שהממשלת זדון הזו שחלפה ועברה מן העולם ב”ה, כל תכליתה היתה לנגח בקרני אילים את היהדות – בכלל ואת לומדי התורה – בפרט, ובפרט שגם מטעמי ביטחון וכיוצ”ב הדבר היווה כסכנה מוחשית.

וזה לשון הילקוט: (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תפו): ת”ר כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם, אבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם, רשע בא לעולם רעה בא לעולם שנאמר בבא רשע בא גם בוז, אבד רשע מן העולם טובה באה לעולם שנאמר “באבוד רשעים רנה”. וראה עוד ברד”ק (ישעיהו פרק כט): “ישמח ויגילו כשיראו אפיסת העריצים והלצים ושקדי און שהם לא היה להם רשות לדבר לפניהם ולא להוכיחם “כשיראו בפורענותם יגילו”, כמו שאמר באבוד רשעים רנה, פירוש שוקדי און מתעסקים ומהירי’ אל האון ומתכווני’ תמיד איך יפלו אותה.

וב”ה שלא נתן את עמו עוד לבוזזים , ונשא תפלה שבמהרה ישלח לנו הקב”ה את משיח צדקנו שיגאלנו גאולה שלמה – גאולת עולמים.

 

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר