מי אנחנו?

מי אנחנו

רשת הכוללים להוראה ודיינות "ברכת אברהם", שהוקמה בשנת תשס"ה ומונה כ-70 אברכים בכמה סניפים בירושלים עיר הקודש, הוא המוסד ששם לנגד עיניו את המטרה הנשגבה לגדל בין כתליו את אלו שיהיו "גדולי ישראל" של הדור הבא.
רבנים אלו הינם תלמידי חכמים בעלי כישרונות יוצא דופן, מתמידים ויראי שמים להפליא, העוסקים בתורה הקדושה בעמל וביגיעה עצומה.
הממוצע לקבלת הרבנים ב"ברכת-אברהם" עומד על אחד לארבעים נרשמים, וכל רב מתקבל לאחר תהליך ארוך של בירור ומעמיק ובחינות יסודיות. בין הלומדים בבית המדרש, רבני קהילות, דיינים, מגידי שיעור, מוצי"ם, מרביצי תורה, ועוד, וכבר יצא שמם בכל הארץ על היותם מחברי ספרים חשובים ותלמידי חכמים מופלגים במיוחד.
מסלול הלימודים ב"ברכת אברהם" דורש מהלומדים שליטה מלאה בחומר הנלמד – בעמקות ישיבתית ובהיקף דקדקני, תוך מסירת סיכומים לפרקים ידועים ובחינות ברמה גבוהה במיוחד.
הרבנים הלומדים ב"ברכת אברהם" חיברו עד כה למעלה מ-130 ספרים בכל מקצועות התורה, ופרי קולמוסם לא אחת זכה לפרסים תורניים מוכרים (כמה פעמים פרס ראשון "כתבו לכם", פרס ראשון במבחן פומבי הארצי על שו"ת יביע אומר שנערך לאחר פטירתו של מרן זצוק"ל, כמה פעמים פרס ראשון עיריית בני ברק לספרות תורנית, פרס ראשון לספרות במצוות התלויות בארץ, פרס ראשון עיריית ירושלים "הראשון לציון", ועוד רבים).
רבנים גאונים אלו, עומדים לרשותכם למענה הלכתי על שאלותיכם, באתר שלפניכם.

מדברי גדולי ישראל על הכולל להוראה ודיינות 'ברכת אברהם'

"זה הכולל הכי טוב. אני מכיר הרבה כוללים אבל זה הכולל הכי טוב. בן פורת יוסף יושבים ולומדים. מכאן יצאו גדולי תורה, מכאן יצאו דיינים מורי הוראות בישראל". (הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א – תמלול מתוך וידיאו).

"באופן כללי, אברכי הכוללים אין להם לצאת להדליק נרות חנוכה בזמן צאת הכוכבים, מחמת ביטול תורה, חוץ מאברכים מיוחדים כמו האברכים של ברכת אברהם, שהם מתמידים גדולים, וחזקה עליהם שמיד אחרי ההדלקה יחזרו ללימודם". (הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א – בשיעור בלווין מוצאי שבת פרשת וישב תשע"ה).

"בכולל ברכת אברהם עוסקים בתורה תלמידי חכמים חשובים". (הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א נשיא מועצת גדולי התורה – במכתב מכתב ידו).

"אני מכיר את האברכים שלומדים בכולל של הרב בחבוט, בלי עין הרע, כל אחד מהם הוא מורה הוראה הוא ראש ישיבה אמיתי, ודאי בלי ספק מצפים מהם שיהיו גדולי ישראל של הדור הבא". (הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים - וידיאו).

"שמו של הכולל הזה בהנהגתו של הגאון הרב בחבוט יצא מאוד לטובה... הכולל הנכבד הזה הרי הם עתידים להיות מאורי הדור הבא, יהיו למאורי גדולי ישראל" (הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת עטרת ישראל - וידיאו).

"כולל לתפארת שאין כמוהו... כשרואים כולל חשוב כזה, מבינים שבשמים כבר מתחיל להתנוצץ אורו של משיח". (המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א - וידיאו).

"יש שם אברכים מצוינים מיוחדים ביותר ביותר...". (הגאון הרב שמואל אויערבך זצ"ל, ראש ישיבת מעלות התורה – וידיאו).

"לפי דעתי הכולל הכי טוב בירושלים, מכל הבחינות, מהראש ולמעלה ולמטה... זה כולל מתוק מדבש, לומדים פשוט לומדים. ברוך ה' יש פה תלמידי חכמים ששווה, שווה לדעת, שווה להיכנס לכל העניינים". (הגאון הרב אלחנן פרץ שליט"א, נשיא ואב רשת בתי הדין "חוקי משפט" - וידיאו).

"אני מכיר את הכולל שלו, עשרות רבות של אברכים לומדים, ולומדים חזק מאוד, אני בקשר איתם יפה מאוד ומוסר שם שיעורים, לפעמים אני מתכתב איתם. הם חזקים מאוד...". (המקובל רבי יעקב עדס שליט"א - אודיו).

"נדהמתי מהיקף הכתיבה של אברכי ברכת אברהם, ואמרתי לעצמי ברוך ה' שלא השבית גואל". (הגאון רבי פנחס קורח שליט"א, מגדולי מנהיגי העדה התימנית - מכתב).
Array
(
  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1668524558:2
    )

  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => elementor_header_footer
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 3
    )

  [_elementor_edit_mode] => Array
    (
      [0] => builder
    )

  [_elementor_template_type] => Array
    (
      [0] => wp-page
    )

  [_elementor_version] => Array
    (
      [0] => 3.6.3
    )

  [_elementor_pro_version] => Array
    (
      [0] => 3.6.2
    )

  [_elementor_data] => Array
    (
      [0] => [{"id":"531736e","elType":"section","settings":{"layout":"full_width","height":"min-height","background_background":"classic","background_position":"center center","background_attachment":"scroll","background_repeat":"no-repeat","background_size":"cover","background_overlay_background":"classic","background_overlay_color":"#000000","__dynamic__":[],"__globals__":{"background_overlay_color":""},"background_image":{"url":"https:\/\/meshiv.co.il\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/AM8A3900.jpg","id":10710,"alt":"\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd \u05de\u05e9\u05d9\u05d1 \u05db\u05d4\u05dc\u05db\u05d4","source":"library"},"margin":{"unit":"px","top":"-0","right":0,"bottom":"0","left":0,"isLinked":false}},"elements":[{"id":"7d0ce7a","elType":"column","settings":{"_column_size":100,"_inline_size":null},"elements":[{"id":"9d215f6","elType":"widget","settings":{"title":"\u05de\u05d9 \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5?","align":"center","__dynamic__":[],"typography_typography":"custom","typography_font_family":"Heebo","typography_font_size":{"unit":"px","size":70,"sizes":[]},"typography_font_weight":"600","typography_line_height":{"unit":"em","size":1.3,"sizes":[]},"__globals__":{"title_color":"globals\/colors?id=secondary"},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":50,"sizes":[]},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":35,"sizes":[]},"header_size":"h1"},"elements":[],"widgetType":"heading"}],"isInner":false}],"isInner":false},{"id":"8867cfb","elType":"section","settings":[],"elements":[{"id":"8a6a959","elType":"column","settings":{"_column_size":100,"_inline_size":null},"elements":[{"id":"aa3bcb5","elType":"widget","settings":{"space":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"space_mobile":{"unit":"px","size":25,"sizes":[]}},"elements":[],"widgetType":"spacer"},{"id":"cae6dfe","elType":"widget","settings":{"title":"\u05de\u05d9 \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5","align":"right","typography_typography":"custom","typography_font_family":"Heebo","typography_font_size":{"unit":"px","size":30,"sizes":[]},"typography_font_weight":"600"},"elements":[],"widgetType":"heading"},{"id":"2853112","elType":"widget","settings":{"title":"\u05e8\u05e9\u05ea \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05d4 \u05d5\u05d3\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea \"\u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd\", \u05e9\u05d4\u05d5\u05e7\u05de\u05d4 \u05d1\u05e9\u05e0\u05ea \u05ea\u05e9\u05e1\"\u05d4 \u05d5\u05de\u05d5\u05e0\u05d4 \u05db-70 \u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9\u05dd \u05d1\u05db\u05de\u05d4 \u05e1\u05e0\u05d9\u05e4\u05d9\u05dd \u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05e9\u05dc\u05d9\u05dd \u05e2\u05d9\u05e8 \u05d4\u05e7\u05d5\u05d3\u05e9, \u05d4\u05d5\u05d0 \u05d4\u05de\u05d5\u05e1\u05d3 \u05e9\u05e9\u05dd \u05dc\u05e0\u05d2\u05d3 \u05e2\u05d9\u05e0\u05d9\u05d5 \u05d0\u05ea \u05d4\u05de\u05d8\u05e8\u05d4 \u05d4\u05e0\u05e9\u05d2\u05d1\u05d4 \u05dc\u05d2\u05d3\u05dc \u05d1\u05d9\u05df \u05db\u05ea\u05dc\u05d9\u05d5 \u05d0\u05ea \u05d0\u05dc\u05d5 \u05e9\u05d9\u05d4\u05d9\u05d5 \"\u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\" \u05e9\u05dc \u05d4\u05d3\u05d5\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d0. 
\u05e8\u05d1\u05e0\u05d9\u05dd \u05d0\u05dc\u05d5 \u05d4\u05d9\u05e0\u05dd \u05ea\u05dc\u05de\u05d9\u05d3\u05d9 \u05d7\u05db\u05de\u05d9\u05dd \u05d1\u05e2\u05dc\u05d9 \u05db\u05d9\u05e9\u05e8\u05d5\u05e0\u05d5\u05ea \u05d9\u05d5\u05e6\u05d0 \u05d3\u05d5\u05e4\u05df, \u05de\u05ea\u05de\u05d9\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05d9\u05e8\u05d0\u05d9 \u05e9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05e4\u05dc\u05d9\u05d0, \u05d4\u05e2\u05d5\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d1\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d4\u05e7\u05d3\u05d5\u05e9\u05d4 \u05d1\u05e2\u05de\u05dc \u05d5\u05d1\u05d9\u05d2\u05d9\u05e2\u05d4 \u05e2\u05e6\u05d5\u05de\u05d4.
\u05d4\u05de\u05de\u05d5\u05e6\u05e2 \u05dc\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d4\u05e8\u05d1\u05e0\u05d9\u05dd \u05d1\"\u05d1\u05e8\u05db\u05ea-\u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd\" \u05e2\u05d5\u05de\u05d3 \u05e2\u05dc \u05d0\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05e8\u05d1\u05e2\u05d9\u05dd \u05e0\u05e8\u05e9\u05de\u05d9\u05dd, \u05d5\u05db\u05dc \u05e8\u05d1 \u05de\u05ea\u05e7\u05d1\u05dc \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05ea\u05d4\u05dc\u05d9\u05da \u05d0\u05e8\u05d5\u05da \u05e9\u05dc \u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05e8 \u05d5\u05de\u05e2\u05de\u05d9\u05e7 \u05d5\u05d1\u05d7\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea \u05d9\u05e1\u05d5\u05d3\u05d9\u05d5\u05ea. \u05d1\u05d9\u05df \u05d4\u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05d3\u05e8\u05e9, \u05e8\u05d1\u05e0\u05d9 \u05e7\u05d4\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea, \u05d3\u05d9\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd, \u05de\u05d2\u05d9\u05d3\u05d9 \u05e9\u05d9\u05e2\u05d5\u05e8, \u05de\u05d5\u05e6\u05d9\"\u05dd, \u05de\u05e8\u05d1\u05d9\u05e6\u05d9 \u05ea\u05d5\u05e8\u05d4, \u05d5\u05e2\u05d5\u05d3, \u05d5\u05db\u05d1\u05e8 \u05d9\u05e6\u05d0 \u05e9\u05de\u05dd \u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05d0\u05e8\u05e5 \u05e2\u05dc \u05d4\u05d9\u05d5\u05ea\u05dd \u05de\u05d7\u05d1\u05e8\u05d9 \u05e1\u05e4\u05e8\u05d9\u05dd \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1\u05d9\u05dd \u05d5\u05ea\u05dc\u05de\u05d9\u05d3\u05d9 \u05d7\u05db\u05de\u05d9\u05dd \u05de\u05d5\u05e4\u05dc\u05d2\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3.
\u05de\u05e1\u05dc\u05d5\u05dc \u05d4\u05dc\u05d9\u05de\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\"\u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd\" \u05d3\u05d5\u05e8\u05e9 \u05de\u05d4\u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\u05d4 \u05de\u05dc\u05d0\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d5\u05de\u05e8 \u05d4\u05e0\u05dc\u05de\u05d3 \u2013 \u05d1\u05e2\u05de\u05e7\u05d5\u05ea \u05d9\u05e9\u05d9\u05d1\u05ea\u05d9\u05ea \u05d5\u05d1\u05d4\u05d9\u05e7\u05e3 \u05d3\u05e7\u05d3\u05e7\u05e0\u05d9, \u05ea\u05d5\u05da \u05de\u05e1\u05d9\u05e8\u05ea \u05e1\u05d9\u05db\u05d5\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05e4\u05e8\u05e7\u05d9\u05dd \u05d9\u05d3\u05d5\u05e2\u05d9\u05dd \u05d5\u05d1\u05d7\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea \u05d1\u05e8\u05de\u05d4 \u05d2\u05d1\u05d5\u05d4\u05d4 \u05d1\u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3.
\u05d4\u05e8\u05d1\u05e0\u05d9\u05dd \u05d4\u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\"\u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd\" \u05d7\u05d9\u05d1\u05e8\u05d5 \u05e2\u05d3 \u05db\u05d4 \u05dc\u05de\u05e2\u05dc\u05d4 \u05de-130 \u05e1\u05e4\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05db\u05dc \u05de\u05e7\u05e6\u05d5\u05e2\u05d5\u05ea \u05d4\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4, \u05d5\u05e4\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d5\u05dc\u05de\u05d5\u05e1\u05dd \u05dc\u05d0 \u05d0\u05d7\u05ea \u05d6\u05db\u05d4 \u05dc\u05e4\u05e8\u05e1\u05d9\u05dd \u05ea\u05d5\u05e8\u05e0\u05d9\u05d9\u05dd \u05de\u05d5\u05db\u05e8\u05d9\u05dd (\u05db\u05de\u05d4 \u05e4\u05e2\u05de\u05d9\u05dd \u05e4\u05e8\u05e1 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \"\u05db\u05ea\u05d1\u05d5 \u05dc\u05db\u05dd\", \u05e4\u05e8\u05e1 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05de\u05d1\u05d7\u05df \u05e4\u05d5\u05de\u05d1\u05d9 \u05d4\u05d0\u05e8\u05e6\u05d9 \u05e2\u05dc \u05e9\u05d5\"\u05ea \u05d9\u05d1\u05d9\u05e2 \u05d0\u05d5\u05de\u05e8 \u05e9\u05e0\u05e2\u05e8\u05da \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e4\u05d8\u05d9\u05e8\u05ea\u05d5 \u05e9\u05dc \u05de\u05e8\u05df \u05d6\u05e6\u05d5\u05e7\"\u05dc, \u05db\u05de\u05d4 \u05e4\u05e2\u05de\u05d9\u05dd \u05e4\u05e8\u05e1 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05e2\u05d9\u05e8\u05d9\u05d9\u05ea \u05d1\u05e0\u05d9 \u05d1\u05e8\u05e7 \u05dc\u05e1\u05e4\u05e8\u05d5\u05ea \u05ea\u05d5\u05e8\u05e0\u05d9\u05ea, \u05e4\u05e8\u05e1 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05dc\u05e1\u05e4\u05e8\u05d5\u05ea \u05d1\u05de\u05e6\u05d5\u05d5\u05ea \u05d4\u05ea\u05dc\u05d5\u05d9\u05d5\u05ea \u05d1\u05d0\u05e8\u05e5, \u05e4\u05e8\u05e1 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05e2\u05d9\u05e8\u05d9\u05d9\u05ea \u05d9\u05e8\u05d5\u05e9\u05dc\u05d9\u05dd \"\u05d4\u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05dc\u05e6\u05d9\u05d5\u05df\", \u05d5\u05e2\u05d5\u05d3 \u05e8\u05d1\u05d9\u05dd).
\u05e8\u05d1\u05e0\u05d9\u05dd \u05d2\u05d0\u05d5\u05e0\u05d9\u05dd \u05d0\u05dc\u05d5, \u05e2\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05e8\u05e9\u05d5\u05ea\u05db\u05dd \u05dc\u05de\u05e2\u05e0\u05d4 \u05d4\u05dc\u05db\u05ea\u05d9 \u05e2\u05dc \u05e9\u05d0\u05dc\u05d5\u05ea\u05d9\u05db\u05dd, \u05d1\u05d0\u05ea\u05e8 \u05e9\u05dc\u05e4\u05e0\u05d9\u05db\u05dd.","align":"justify","typography_typography":"custom","typography_font_family":"Heebo","typography_font_size":{"unit":"px","size":18,"sizes":[]},"typography_font_weight":"400","__globals__":{"title_color":"globals\/colors?id=text"},"typography_line_height":{"unit":"em","size":1.7,"sizes":[]},"header_size":"span"},"elements":[],"widgetType":"heading"},{"id":"6c73131","elType":"widget","settings":{"space":{"unit":"px","size":30,"sizes":[]}},"elements":[],"widgetType":"spacer"},{"id":"18db3ab","elType":"widget","settings":{"title":"\u05de\u05d3\u05d1\u05e8\u05d9 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc \u05e2\u05dc \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05dc\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05d4 \u05d5\u05d3\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea '\u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd'","align":"right","typography_typography":"custom","typography_font_family":"Heebo","typography_font_size":{"unit":"px","size":30,"sizes":[]},"typography_font_weight":"600"},"elements":[],"widgetType":"heading"},{"id":"efb7ff3","elType":"widget","settings":{"title":"\"\u05d6\u05d4 \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d4\u05db\u05d9 \u05d8\u05d5\u05d1. \u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05db\u05d9\u05e8 \u05d4\u05e8\u05d1\u05d4 \u05db\u05d5\u05dc\u05dc\u05d9\u05dd \u05d0\u05d1\u05dc \u05d6\u05d4 \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d4\u05db\u05d9 \u05d8\u05d5\u05d1. \u05d1\u05df \u05e4\u05d5\u05e8\u05ea \u05d9\u05d5\u05e1\u05e3 \u05d9\u05d5\u05e9\u05d1\u05d9\u05dd \u05d5\u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd. \u05de\u05db\u05d0\u05df \u05d9\u05e6\u05d0\u05d5 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05ea\u05d5\u05e8\u05d4, \u05de\u05db\u05d0\u05df \u05d9\u05e6\u05d0\u05d5 \u05d3\u05d9\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d5\u05e8\u05d9 \u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05d5\u05ea \u05d1\u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\". \n(\u05d4\u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05dc\u05e6\u05d9\u05d5\u05df \u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1 \u05d9\u05e6\u05d7\u05e7 \u05d9\u05d5\u05e1\u05e3 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0 \u2013 \u05ea\u05de\u05dc\u05d5\u05dc \u05de\u05ea\u05d5\u05da \u05d5\u05d9\u05d3\u05d9\u05d0\u05d5). <\/b>\n
\n
\"\u05d1\u05d0\u05d5\u05e4\u05df \u05db\u05dc\u05dc\u05d9, \u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9 \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc\u05d9\u05dd \u05d0\u05d9\u05df \u05dc\u05d4\u05dd \u05dc\u05e6\u05d0\u05ea \u05dc\u05d4\u05d3\u05dc\u05d9\u05e7 \u05e0\u05e8\u05d5\u05ea \u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d4 \u05d1\u05d6\u05de\u05df \u05e6\u05d0\u05ea \u05d4\u05db\u05d5\u05db\u05d1\u05d9\u05dd, \u05de\u05d7\u05de\u05ea \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05ea\u05d5\u05e8\u05d4, \u05d7\u05d5\u05e5 \u05de\u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05db\u05de\u05d5 \u05d4\u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc \u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd, \u05e9\u05d4\u05dd \u05de\u05ea\u05de\u05d9\u05d3\u05d9\u05dd \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9\u05dd, \u05d5\u05d7\u05d6\u05e7\u05d4 \u05e2\u05dc\u05d9\u05d4\u05dd \u05e9\u05de\u05d9\u05d3 \u05d0\u05d7\u05e8\u05d9 \u05d4\u05d4\u05d3\u05dc\u05e7\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d6\u05e8\u05d5 \u05dc\u05dc\u05d9\u05de\u05d5\u05d3\u05dd\". \n(\u05d4\u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05dc\u05e6\u05d9\u05d5\u05df \u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1 \u05d9\u05e6\u05d7\u05e7 \u05d9\u05d5\u05e1\u05e3 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0 \u2013 \u05d1\u05e9\u05d9\u05e2\u05d5\u05e8 \u05d1\u05dc\u05d5\u05d5\u05d9\u05df \u05de\u05d5\u05e6\u05d0\u05d9 \u05e9\u05d1\u05ea \u05e4\u05e8\u05e9\u05ea \u05d5\u05d9\u05e9\u05d1 \u05ea\u05e9\u05e2\"\u05d4).<\/b>\n
\n
\"\u05d1\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd \u05e2\u05d5\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d1\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4 \u05ea\u05dc\u05de\u05d9\u05d3\u05d9 \u05d7\u05db\u05de\u05d9\u05dd \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1\u05d9\u05dd\". \n(\u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05e8\u05d1\u05d9 \u05d7\u05d9\u05d9\u05dd \u05e7\u05e0\u05d9\u05d9\u05d1\u05e1\u05e7\u05d9 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0 \u05e0\u05e9\u05d9\u05d0 \u05de\u05d5\u05e2\u05e6\u05ea \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d4\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4 \u2013 \u05d1\u05de\u05db\u05ea\u05d1 \u05de\u05db\u05ea\u05d1 \u05d9\u05d3\u05d5).<\/b>\n
\n
\"\u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05db\u05d9\u05e8 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05e9\u05dc \u05d4\u05e8\u05d1 \u05d1\u05d7\u05d1\u05d5\u05d8, \u05d1\u05dc\u05d9 \u05e2\u05d9\u05df \u05d4\u05e8\u05e2, \u05db\u05dc \u05d0\u05d7\u05d3 \u05de\u05d4\u05dd \u05d4\u05d5\u05d0 \u05de\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05d4 \u05d4\u05d5\u05d0 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d9\u05e9\u05d9\u05d1\u05d4 \u05d0\u05de\u05d9\u05ea\u05d9, \u05d5\u05d3\u05d0\u05d9 \u05d1\u05dc\u05d9 \u05e1\u05e4\u05e7 \u05de\u05e6\u05e4\u05d9\u05dd \u05de\u05d4\u05dd \u05e9\u05d9\u05d4\u05d9\u05d5 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc \u05e9\u05dc \u05d4\u05d3\u05d5\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d0\". (\u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05e8\u05d1\u05d9 \u05e8\u05d0\u05d5\u05d1\u05df \u05d0\u05dc\u05d1\u05d6 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0, \u05d7\u05d1\u05e8 \u05de\u05d5\u05e2\u05e6\u05ea \u05d7\u05db\u05de\u05d9 \u05d4\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d5\u05e8\u05d0\u05e9 \u05d9\u05e9\u05d9\u05d1\u05ea \u05d0\u05d5\u05e8 \u05d4\u05d7\u05d9\u05d9\u05dd - \u05d5\u05d9\u05d3\u05d9\u05d0\u05d5).<\/b>\n
\n
\"\u05e9\u05de\u05d5 \u05e9\u05dc \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d4\u05d6\u05d4 \u05d1\u05d4\u05e0\u05d4\u05d2\u05ea\u05d5 \u05e9\u05dc \u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1 \u05d1\u05d7\u05d1\u05d5\u05d8 \u05d9\u05e6\u05d0 \u05de\u05d0\u05d5\u05d3 \u05dc\u05d8\u05d5\u05d1\u05d4... \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d4\u05e0\u05db\u05d1\u05d3 \u05d4\u05d6\u05d4 \u05d4\u05e8\u05d9 \u05d4\u05dd \u05e2\u05ea\u05d9\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05de\u05d0\u05d5\u05e8\u05d9 \u05d4\u05d3\u05d5\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d0, \u05d9\u05d4\u05d9\u05d5 \u05dc\u05de\u05d0\u05d5\u05e8\u05d9 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\" \n(\u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1 \u05d1\u05e8\u05d5\u05da \u05de\u05e8\u05d3\u05db\u05d9 \u05d0\u05d6\u05e8\u05d7\u05d9 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0, \u05d7\u05d1\u05e8 \u05de\u05d5\u05e2\u05e6\u05ea \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d4\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d5\u05e8\u05d0\u05e9 \u05d9\u05e9\u05d9\u05d1\u05ea \u05e2\u05d8\u05e8\u05ea \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc - \u05d5\u05d9\u05d3\u05d9\u05d0\u05d5).<\/b>\n
\n
\"\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05dc\u05ea\u05e4\u05d0\u05e8\u05ea \u05e9\u05d0\u05d9\u05df \u05db\u05de\u05d5\u05d4\u05d5... \u05db\u05e9\u05e8\u05d5\u05d0\u05d9\u05dd \u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 \u05db\u05d6\u05d4, \u05de\u05d1\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05e9\u05d1\u05e9\u05de\u05d9\u05dd \u05db\u05d1\u05e8 \u05de\u05ea\u05d7\u05d9\u05dc \u05dc\u05d4\u05ea\u05e0\u05d5\u05e6\u05e5 \u05d0\u05d5\u05e8\u05d5 \u05e9\u05dc \u05de\u05e9\u05d9\u05d7\".\n(\u05d4\u05de\u05e7\u05d5\u05d1\u05dc \u05e8\u05d1\u05d9 \u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05d5 \u05e9\u05de\u05d5\u05d0\u05dc\u05d9 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0 - \u05d5\u05d9\u05d3\u05d9\u05d0\u05d5).<\/b>\n
\n
\"\u05d9\u05e9 \u05e9\u05dd \u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9\u05dd \u05de\u05e6\u05d5\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d9\u05d5\u05ea\u05e8 \u05d1\u05d9\u05d5\u05ea\u05e8...\".\n(\u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1 \u05e9\u05de\u05d5\u05d0\u05dc \u05d0\u05d5\u05d9\u05e2\u05e8\u05d1\u05da \u05d6\u05e6\"\u05dc, \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d9\u05e9\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05e2\u05dc\u05d5\u05ea \u05d4\u05ea\u05d5\u05e8\u05d4 \u2013 \u05d5\u05d9\u05d3\u05d9\u05d0\u05d5).<\/b>\n
\n
\"\u05dc\u05e4\u05d9 \u05d3\u05e2\u05ea\u05d9 \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05d4\u05db\u05d9 \u05d8\u05d5\u05d1 \u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05e9\u05dc\u05d9\u05dd, \u05de\u05db\u05dc \u05d4\u05d1\u05d7\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea, \u05de\u05d4\u05e8\u05d0\u05e9 \u05d5\u05dc\u05de\u05e2\u05dc\u05d4 \u05d5\u05dc\u05de\u05d8\u05d4... \u05d6\u05d4 \u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05de\u05ea\u05d5\u05e7 \u05de\u05d3\u05d1\u05e9, \u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05e4\u05e9\u05d5\u05d8 \u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd. \u05d1\u05e8\u05d5\u05da \u05d4' \u05d9\u05e9 \u05e4\u05d4 \u05ea\u05dc\u05de\u05d9\u05d3\u05d9 \u05d7\u05db\u05de\u05d9\u05dd \u05e9\u05e9\u05d5\u05d5\u05d4, \u05e9\u05d5\u05d5\u05d4 \u05dc\u05d3\u05e2\u05ea, \u05e9\u05d5\u05d5\u05d4 \u05dc\u05d4\u05d9\u05db\u05e0\u05e1 \u05dc\u05db\u05dc \u05d4\u05e2\u05e0\u05d9\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd\". \n(\u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1 \u05d0\u05dc\u05d7\u05e0\u05df \u05e4\u05e8\u05e5 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0, \u05e0\u05e9\u05d9\u05d0 \u05d5\u05d0\u05d1 \u05e8\u05e9\u05ea \u05d1\u05ea\u05d9 \u05d4\u05d3\u05d9\u05df \"\u05d7\u05d5\u05e7\u05d9 \u05de\u05e9\u05e4\u05d8\" - \u05d5\u05d9\u05d3\u05d9\u05d0\u05d5).<\/b>\n\n

\"\u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05db\u05d9\u05e8 \u05d0\u05ea \u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc \u05e9\u05dc\u05d5, \u05e2\u05e9\u05e8\u05d5\u05ea \u05e8\u05d1\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc \u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9\u05dd \u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd, \u05d5\u05dc\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d7\u05d6\u05e7 \u05de\u05d0\u05d5\u05d3, \u05d0\u05e0\u05d9 \u05d1\u05e7\u05e9\u05e8 \u05d0\u05d9\u05ea\u05dd \u05d9\u05e4\u05d4 \u05de\u05d0\u05d5\u05d3 \u05d5\u05de\u05d5\u05e1\u05e8 \u05e9\u05dd \u05e9\u05d9\u05e2\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd, \u05dc\u05e4\u05e2\u05de\u05d9\u05dd \u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05ea\u05db\u05ea\u05d1 \u05d0\u05d9\u05ea\u05dd. \u05d4\u05dd \u05d7\u05d6\u05e7\u05d9\u05dd \u05de\u05d0\u05d5\u05d3...\". \n(\u05d4\u05de\u05e7\u05d5\u05d1\u05dc \u05e8\u05d1\u05d9 \u05d9\u05e2\u05e7\u05d1 \u05e2\u05d3\u05e1 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0 - \u05d0\u05d5\u05d3\u05d9\u05d5).<\/b>\n
\n
\"\u05e0\u05d3\u05d4\u05de\u05ea\u05d9 \u05de\u05d4\u05d9\u05e7\u05e3 \u05d4\u05db\u05ea\u05d9\u05d1\u05d4 \u05e9\u05dc \u05d0\u05d1\u05e8\u05db\u05d9 \u05d1\u05e8\u05db\u05ea \u05d0\u05d1\u05e8\u05d4\u05dd, \u05d5\u05d0\u05de\u05e8\u05ea\u05d9 \u05dc\u05e2\u05e6\u05de\u05d9 \u05d1\u05e8\u05d5\u05da \u05d4' \u05e9\u05dc\u05d0 \u05d4\u05e9\u05d1\u05d9\u05ea \u05d2\u05d5\u05d0\u05dc\". (\u05d4\u05d2\u05d0\u05d5\u05df \u05e8\u05d1\u05d9 \u05e4\u05e0\u05d7\u05e1 \u05e7\u05d5\u05e8\u05d7 \u05e9\u05dc\u05d9\u05d8\"\u05d0, \u05de\u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d9 \u05de\u05e0\u05d4\u05d9\u05d2\u05d9 \u05d4\u05e2\u05d3\u05d4 \u05d4\u05ea\u05d9\u05de\u05e0\u05d9\u05ea - \u05de\u05db\u05ea\u05d1).<\/b>","align":"justify","typography_typography":"custom","typography_font_family":"Heebo","typography_font_size":{"unit":"px","size":18,"sizes":[]},"typography_font_weight":"400","typography_line_height":{"unit":"em","size":1.7,"sizes":[]},"__globals__":{"title_color":"globals\/colors?id=text"},"header_size":"span"},"elements":[],"widgetType":"heading"},{"id":"96f5e98","elType":"widget","settings":{"space":{"unit":"px","size":12,"sizes":[]},"space_mobile":{"unit":"px","size":25,"sizes":[]}},"elements":[],"widgetType":"spacer"}],"isInner":false}],"isInner":false},{"id":"ad117d9","elType":"section","settings":[],"elements":[{"id":"8b3eb5b","elType":"column","settings":{"_column_size":100,"_inline_size":null},"elements":[{"id":"166ee21","elType":"widget","settings":{"youtube_url":"https:\/\/youtu.be\/E7g6-vmUNHM","vimeo_url":"https:\/\/vimeo.com\/235215203","dailymotion_url":"https:\/\/www.dailymotion.com\/video\/x6tqhqb","aspect_ratio":"43","_margin":{"unit":"px","top":"0","right":"0","bottom":"0","left":"0","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"0","right":"0","bottom":"0","left":"0","isLinked":true},"_background_background":"classic","__globals__":{"_background_color":""}},"elements":[],"widgetType":"video"},{"id":"b4bce2f","elType":"widget","settings":{"space":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"space_mobile":{"unit":"px","size":25,"sizes":[]}},"elements":[],"widgetType":"spacer"}],"isInner":false}],"isInner":false}] ) [_elementor_page_assets] => Array ( [0] => a:0:{} ) [_yoast_wpseo_content_score] => Array ( [0] => 60 ) [_oembed_f39b5690ebff9e01922d82cf51cca4cf] => Array ( [0] => ) [_oembed_time_f39b5690ebff9e01922d82cf51cca4cf] => Array ( [0] => 1640513943 ) [_yoast_wpseo_focuskw] => Array ( [0] => מי אנחנו רבני משיב כהלכה ) [_yoast_wpseo_metadesc] => Array ( [0] => רשת הכוללים להוראה ודיינות "ברכת אברהם", שמה לנגד עיניה את המטרה הנשגבה לגדל בין כותליה את אלו שיהיו "גדולי ישראל" של הדור הבא. ) [_yoast_wpseo_linkdex] => Array ( [0] => 32 ) [_oembed_9163f07791d753259ac320c0e7a56891] => Array ( [0] => ) [_oembed_time_9163f07791d753259ac320c0e7a56891] => Array ( [0] => 1644493455 ) [_elementor_controls_usage] => Array ( [0] => a:5:{s:7:"heading";a:3:{s:5:"count";i:5;s:15:"control_percent";i:2;s:8:"controls";a:2:{s:7:"content";a:1:{s:13:"section_title";a:2:{s:5:"title";i:5;s:11:"header_size";i:3;}}s:5:"style";a:1:{s:19:"section_title_style";a:8:{s:5:"align";i:5;s:21:"typography_typography";i:5;s:22:"typography_font_family";i:5;s:20:"typography_font_size";i:5;s:22:"typography_font_weight";i:5;s:22:"typography_line_height";i:3;s:27:"typography_font_size_tablet";i:1;s:27:"typography_font_size_mobile";i:1;}}}}s:6:"column";a:3:{s:5:"count";i:3;s:15:"control_percent";i:0;s:8:"controls";a:1:{s:6:"layout";a:1:{s:6:"layout";a:1:{s:12:"_inline_size";i:3;}}}}s:7:"section";a:3:{s:5:"count";i:3;s:15:"control_percent";i:0;s:8:"controls";a:3:{s:6:"layout";a:1:{s:14:"section_layout";a:2:{s:6:"layout";i:1;s:6:"height";i:1;}}s:5:"style";a:2:{s:18:"section_background";a:6:{s:21:"background_background";i:1;s:19:"background_position";i:1;s:21:"background_attachment";i:1;s:17:"background_repeat";i:1;s:15:"background_size";i:1;s:16:"background_image";i:1;}s:26:"section_background_overlay";a:2:{s:29:"background_overlay_background";i:1;s:24:"background_overlay_color";i:1;}}s:8:"advanced";a:1:{s:16:"section_advanced";a:1:{s:6:"margin";i:1;}}}}s:6:"spacer";a:3:{s:5:"count";i:4;s:15:"control_percent";i:0;s:8:"controls";a:1:{s:7:"content";a:1:{s:14:"section_spacer";a:2:{s:5:"space";i:4;s:12:"space_mobile";i:3;}}}}s:5:"video";a:3:{s:5:"count";i:1;s:15:"control_percent";i:1;s:8:"controls";a:3:{s:7:"content";a:1:{s:13:"section_video";a:1:{s:11:"youtube_url";i:1;}}s:5:"style";a:1:{s:19:"section_video_style";a:1:{s:12:"aspect_ratio";i:1;}}s:8:"advanced";a:2:{s:14:"_section_style";a:2:{s:7:"_margin";i:1;s:8:"_padding";i:1;}s:19:"_section_background";a:1:{s:22:"_background_background";i:1;}}}}} ) [entry_views] => Array ( [0] => 10411 ) [_elementor_css] => Array ( [0] => a:6:{s:4:"time";i:1707167566;s:5:"fonts";a:1:{i:0;s:5:"Heebo";}s:5:"icons";a:0:{}s:20:"dynamic_elements_ids";a:0:{}s:6:"status";s:4:"file";i:0;s:0:"";} ) )

צור קשר

מזכירות:

זקוק לתפילה מיוחדת??

כ-70 רבנים אברכי הכולל יתפללו עבורכם לאחר סדר שלם של לימוד תורה בהתמדה, בתפילה מיוחדת עם כוונות עפ”י הסוד. וראינו בזה ישועות גדולות בחסדי ה’.
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב בע”ה