הרב מאיר פנחסי - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה :

הסיבה שאני כותב את השאלה שלי משום שאני לא מצליח לקרוא את המפה נכון, אני מרגיש שיש לי חסימה בעניין הפרנסה שלי, אני לומד תורה במשך חמישה ימים במהלך השבוע ומשתדל גם לקיים את המצוות פה ושם, כמעט כל יום שיש לי הזדמנות לקיים מצוה אני מקיים אותה כדי שאהיה לי פרנסה בשפע. אציין גם שכל יום אני נרשם לעבודה חדשה ומשתדל להביא טרף לביתי אך משום מה עדיין אני מתקשה לסגור את החודש והסיבה לכך היא ידועה רק להקב”ה ולא לי, זה לא נעים לי לקבל תמיכה ועזרה כספית מהורי ולפעמים מאחיי הגדולים.

 

תשובה:

קראתי בכל לב את שאלתך, ואשתדל להשיב לך בקצרה כי ניכר משאלתך שחכם אתה.

דע לך אחי, שחכמינו ז”ל כבר אמרו בתלמוד בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא. (מועד קטן כח.). כלומר, ישנם דברים שאינם תלויים בזכויות! ואחד מהם זה ענין הפרנסה, אדם יכול לקיים בהידור ובחסידות את כל התרי”ג מצוות ועדיין להישאר מחוסר פרנסה, זה ענין של מזל. כלומר כבר קודם שנברא האדם נגזר עליו אם יהיו עשיר או עני, וכדאי’ בתלמוד מסכת נדה (דף טז:).

אולם עם כל זאת אל ייאוש!

  • לפעמים גזרת קושי הפרנסה היא רק לתקופה קצרה שנגזר על האדם, ותיכף לאחר מכן נהפך עליו הגלגל עולה ומתעלה, וכן ראינו בעינינו הרבה אנשים שהיו בתחילה חיים חיי דחק ולאחר מכן נפתח מזלם, כלומר שמתחילה נגזר עליהם לעבור תקופה של דחק.

 

  • יש בכוחו של האדם לשנות את מזלו על ידי תפלה, וכפי שגילו לנו רבותינו בתלמוד מסכת שבת (דף קנו. וברש”י שם) שיש בכח התפילה של האדם לשנות את מזלו, שהרי גם על האבות הקדושים נגזר שלא יהיו להם ילדים ועם כל זאת הפצירו בתפילה ונענו. ולפיכך עליך להתאמץ ולהרבות בתפילה יום יום לפני הקב”ה מעומק הלב על ענין זה, והקב”ה מחכה לתפילתך. (על הפרנסה כדאי מאוד להתפלל בשמע קולנו).

 

  • אכתוב לך כמה עצות בדוקות ומנוסות ע”פ חז”ל:

 

כדאי מאוד להיזהר בכמה דברים שיש בכוחם לפתוח את מזלך,

א. ברכת המזון מתוך סידור ובכוונה רבה.

[ע”פ מ”ש הבאר היטב או”ח סי’ קפה בשם העטרת זקנים וספר החינוך: “שמזונותיו מצווים לו בריווח ובכבוד כל ימיו”].

ב. אמירת פותח את ידך – בכוונה שמזמור אשרי יושבי ביתך.

[ראה בשו”ע סי’ נא ס”ז, ליקוטי מהרי”ל פ’ ויחי, ושם מלאך הפרנסה רמוז בו בסופי התיבות שם חת”ך, וזהו הטעם למה שנוהגים העולם כשקורים פסוק פותח את ידיך פותחים את ידיהם ונושאים אותם, מפני שעיקר בקשת מזונותיו של אדם הוא בזה הפסוק שהוא על הפרנסה וכמו שאמרו חז”ל בזה שאם לא כיוון בפסוק זה יחזור לקרות ולכוין. תשובות והנהגות כרך ה סימן כא
ובמקור חיים ח”א סי’ צב מביא מ”יד יוסף” בשם המקובלים דכשאומר פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון צריך להרים ידיו למעלה לקבל השפע, ועי’ בשו”ת תשובות והנהגות ה סי’ כא, שהמזמור הזה הוא “המפתח” לזכות לפרנסה]

ג. אמירת מזמור לדוד ה’ רועי לא אחסר (פרק כג בתהילים).

[כ”כ הבן איש חי פרשת אמור אות ד’ וזהו הטעם שיש בו ז”ן תיבות].

ד. יש להיזהר שלא לזרוק לחם ושגם בביתך לא יזרקו, וכן שאריות מאכלים של קמח כגון, עוגות וכדו’.

[שולחן ערוך סימן קפ סעיף ד’].

ה. יש להקפיד על מעשרות.

[ע”פ הגמ’ בתענית ח. ושו”ע יו”ד סי’ רמז סעיף ג’ ובטור שם]

ו. יש להיזהר מאוד בענייני ממון ושלא ידבק בידך ממון שאיננו כשר.

[ראה באר הגולה חו”מ סי’ שמח, ועו”ס].

ז. לקרוא פרשת הקטורת מתוך קלף.

[הגר”ח פלאג’י בכף החיים (סי’ טו”ב אות ח”י) בשם משפט צדק, שנכון לכתוב פרשת פיטום הקטורת והברייתא שלה על קלף או גויל בכתב אשורית כמו בספר תורה, ובכל יום יקרא מתוכה פיטום הקטורת, והיא סגולה לפרנסה טובה ועושר, כי הקטורת מעשרת (יומא כו א) ותמיד תהיה פרנסתו בריוח. וכ”כ עוד בספרו רוח חיים (סי’ קלב סק”ד). ומרן בשו”ת יביע אומר חלק ט – (יורה דעה סימן כג)].

 

ואני תפילה שהזן את העולם כולו, והמפרנס את ביצי הכינים, הוא יזון אותך ואת בני משפחתך בכבוד ובעושר, ושלא תזדקקו עוד לבריות מעתה ועד עולם, אמן.

 

הערה ממערכת “משיב כהלכה”: למאמר בנושא “קריאת פרשת המן (סגולה לפרנסה)” לחץ כאן.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר