הרב מאיר פנחסי - ברכת אברהם משיב כהלכה

שלום כבוד הרב

יארצייט של אשתי שנפטרה בט’ באדר שנת 2017.  באיזה חודש השנה שיש שנה מעוברת חל יום הפטירה באדר א’ או באדר ב’?

 

תשובה:

מכיון שבשנה זו שנפטרה אשתך ע”ה השנה הייתה “פשוטה” והשנה הזו היא שנה מעוברת, לפיכך היארצייט יחול בט’ אדר ב’ שהחודש השני הוא החודש העיקרי וחודש א’ אינו אלא כתוספת לשנה המעוברת, ועל כן בתאריך זה עליך לנהוג את כל דיני יום השנה, עלייה לקבר, תענית, לימוד, נר זכרון, קדיש וסעודה. אולם אם כבודו מבני עדות אשכנז, עליך לנהוג את יום השנה בט’ אדר א’.

ויהי רצון שבורא עולם ישמח אותך שמחת עולם ותרווה נחת מכל הסובבים אותך.

 

מקורות:

מרן בשו”ע (או”ח סי’ תקסח ס”ז) כתב, כשאירע יום מת אביו ואמו באדר בשנה מעוברת, יתענה באדר שני. אולם הרמ”א בהגה כתב, שמנהגם להתענות בראשון וכדעת תרומת הדשן. ומנהג בני ספרד לילך אחר הוראת מרן השו”ע ולאו דווקא לענין התענית אלא גם גבי שאר דיני היארצייט הנוהגים ביום זה. [ואגב, ה”ה לענין בר מצווה, מי שנולד בחודש אדר בשנה פשוטה, והשנה שמלאו לו י”ג שנה היא שנה מעוברת, אינו נעשה לבר מצוה להתחייב בכל המצות ולצרפו למנין אלא בחודש אדר שני, כי חודש אדר שני הוא החודש העיקרי, וחודש אדר א’ אינו אלא כתוספת בלבד לשנה מעוברת. וכ”כ בשו”ת יחווה דעת ח”א סי’ פג]. וכן כתב מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל בספרו חזון עובדיה – אבלות ח”ג (עמ’ רכט) בשם ספרים וסופרים. אולם בני אשכנז יוצאים ביד רמ”א שכתב שהחודש הראשון הוא העיקר לענין זה, וכמ”ש המ”ב (שם ס”ק נב), ובספר גשר החיים (עמ’ שמה).

 

 

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר