הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

מה מברכים על הפרשת חלה?

 

תשובה:

קודם הפרשת החלה יש לברך:

“ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה”

לאחר הברכה לוקחים חתיכה קטנה מן העיסה, מפרישים אותה מהעיסה, מרימים אותה ואומרים:

“הרי זו חלה”

חשוב לזכור שאסור לאכול את החתיכה הזאת שהופרשה כחלה, אלא יש לשרוף אותה בנפרד, אם קשה לשורפה יש להניחה בתוך שתי שקיות ולהניחה באשפה.

מקורות ונימוקים:

טור ושולחן ערוך יורה דעה סימן שכ”ח, בשעה שיפריש חלה יברך: אשר קדשנו במצותיו וציוונו להפריש תרומה, או להפריש חלה. וכתבו האחרונים בשם המהרש”ל שיש לומר להפריש חלה תרומה.

כן כתב בחזון עובדיה הלכות פסח עמוד קע”ח, כי יש נוהגים לברך להפריש תרומה ויש נוהגים לברך להפריש חלה, ומנהגינו לומר להפריש חלה תרומה. כן כתב בספר ילקוט יוסף קיצשו”ע אורח חיים סימן תנ”ו, ובילקוט יוסף דינים לאשה ולבת סימן שכ”ח.

למרות שמצוות הפרשת חלה בזמן הזה הוא מדרבנן, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ככל מצוות דרבנן שמברכים עליהם וציוונו, על פי דברי הגמרא בשבת דף כ”ג והיכן ציוונו מ’לא תסור’.

אף על פי שאין המצווה חיובית אלא קיומית, שהרי אין חיוב להפריש חלה, אלא הרוצה לאכול מן העיסה מוטל עליו לתקנה ולהפריש ממנה חלה. דומה הדבר למצוות השחיטה שאיננה מצווה חיובית אלא קיומית, וכבר כתב הרא”ש בכתובות פרק ראשון שמברכים על השחיטה משוום שאי אפשר לאכול בלא שחיטה.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

רחפן שהזיק

שאלה: לפני כשבוע רכשתי רחפן מקצועי לבני בן החמש עשרה, במהלך המשחק ברחפן, מסיבה שאינה ברורה, חדל הרחפן מלרחף ונפל

לתוכן המלא »

צור קשר