שאלה:

שלום.

תמיד שאני יושב עם החברים בעבודה, מדברים בפוליטיקה… בגנאי של ח”כ הזה ובגנאי של השר ההוא… אבל זה דברים שהרבה יודעים מהחדשות, האם אני יכול לשמוע דברים אלו או שזה נקרא לשמוע לשון הרע?

 

תשובה:

ככל שהחברים מחליפים מידע בלבד שהתפרסם בחדשות תוך כדי שיחה, ללא כוונת דיבור בגנות אין הדבר נחשב ללשון הרע, אולם לחדש מידע שיש בו גנאי על פוליטיקאי על מנת לבזותו אסור, כמו כן להוסיף פרשנות אישית לגנאי על פוליטיקאים אסור.

הואיל וכך, מאחר וכפי שהבנתי משאלתך חבריך לעבודה מוסיפים פרשנות לגנאי משלהם על הפוליטיקאים, עליך להמנע מלשבת במחיצתם, ובמקרה וכבר שמעת עליך שלא להאמין לדבריהם, ושלא להראות להם כאילו הנך מסכים לדבריהם.

חשוב לציין כי האמור הוא לגבי פוליטיקאים המוחזקים בחזקת אנשים כשרים, אולם על האפיקורסים החושבים שהתורה צריכה להשתנות או להתעדכן חלילה, מצווה לדבר לשון הרע לגנותם ולבזותם.

והשומר פיו ולשונו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער.

 

מקורות ונימוקים:

גם דבר שהתפרסם בציבור אסור לספרו במטרה לגנות, כפי שהעלה החפץ חיים בספרו כלל ב’ מהלכות לשון הרע סעיף ג’, כי גם לשון הרע שפורסם בפני שלשה ויותר, מותר לשומעים לספר את הדבר הלאה רק בדרך אקראי, ולא שיתכוונו לפרסם את הדבר ולגלותו.

ואף שיש החולקים על הרמב”ם בדין זה, כפי שהביא החפץ חיים בעצמו, כבר פסקו פוסקי הדורות האחרונים כי ניתן לסמוך בזה על דברי הרמב”ם. כפי שאמר הראשל”צ בשיעורו במוצאי שבת לפרשת כי תשא שנת תשע”ז.

לפיכך גם דברים שפורסמו בחדשות וכולם יודעים אותם, אין לפרסמם למטרת פרסום וגנות, כמו כן אין להוסיף להם פרשנות מגנה.

אמנם כתב החפץ חיים בהלכות לשון הרע כלל ח’ סעיף ה’, כי כל האיסור של לשון הרע הוא דווקא על איש שעל פי דין תורה הוא עדיין בכלל ‘עמיתך’, דהיינו שנחשב עם שאיתך בתורה ובמצוות. אבל אותם האנשים שמכירם שיש בהם אפיקורסות מצווה לגנותם ולבזותם. ואפיקורס נקרא הכופר בתורה ובנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה, אפילו הוא אומר שכל התורה מן השמים חוץ מפסוק אחד או קל וחומר אחד או גזירה שווה אחת או דקדוק אחד, כן הוא נחשב אפיקורס.

הואיל וכך, על פוליטקאים רשעים הכופרים בתורה ובמצוות, החושבים שהתורה צריכה להשתנות ולהתעדכן, ואין צריך לשמור את כל המצוות שבתורה, מצווה לדבר בגנותם ולבזותם.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר