חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב יוסף חי סימן טוב משיב כהלכה

ארץ השואל: ישראל

שאלה

נותר לי לברר עוד עניין א’ חשוב בכל הנוגע למכתביך הקודמים, אודות מכירת מצוות ועוונות, שאי אפשר לסחור בהן, והמכירה לא תופסת כלל.

שאלתי ובקשתי, כיצד הדברים עולים בקנה א’ עם המעשה הידוע שהיה עם המהרש”א, שפסק שהמכירה חלה[1]?

[1] וזה דבר המעשה בקצרה: יהודי א’ חטא בחטא חמור ונורא, ומכר עוונו לחבירו, וכשהקונה מת, בא בחלומו למוכר שיבוא לב”ד של מעלה, והטרידו בחלומו פעמים רבות, וכפסע בינו לבין המוות מרוב פחדו ודאגתו פנה לרבינו המהרש”א וסיפר לו כל העניין, או אז השיבו המהרש”א שבפעם הבאה שיבא אליו חבירו בחלום יגיד לו שהכל נפסק על פי ב”ד של מטה, והוא מוזמן לדין תורה בבית מדרשו בעוד 30 יום. וציווה המהרש”א שיבואו כל העדה לבית מדרשו לקחת עמהם דברים וישובו אל ה’, והכל שמעו את קולו של המת, ואחר דין ודברים פסק המהרש”א כי המקח מקח והעוון חל על הקונה, והמוכר נקי, ואין לו מה לקרוא למוכר לב”ד של מעלה. ובכל זאת הבטיח כי יעשה תיקון בעד נפשו של הקונה.

 

תשובה

כבוד ידידי היקר הסטודנט המוכשר

חכו ממתקים וכולו מחמדים ה”ה אורי וילכפורט הי”ו,

מרגלית יקרה בעיר ת”א, ת”ו בקדושה וטהרה.

שלום וברכה וכט”ס!

 1. ראשית אציין שסיפור זה מובא בכל מיני ספרי ליקוטים, וספרי מעשיות, אך לא נמצא בשום מקור נאמן, ולא בשום ספר קדמון, מה גם שאין לעניין זה שום אזכור או רמז בספרי רבינו המהרש”א.
 2. בנוסף, אציין שכבר עמד על שאלתך הנפלאה, בשו”ת מחנה חיים (ח”ב חו”מ סי’ כ’) להגאון רבי חיים סופר זצ”ל תלמיד מרן החת”ס זצ”ל, שהשיב על כך: “הוא דבר פלא, ולא שמענו מעולם שיהיה קניין כזה תופס, ומה שהמונים מגידים בזה מעשה בשם המהרש”א שהקניין תופס, מי יודע אם יש ממשות במה שההמון מספרים, המה מפיחים בעולם אשר לא היה ולא נברא”. וכ”כ מרן הגר”ח קנייבסקי זצ”ל בזה הלשון בספר שאלת רב (עמ’ פ”ח): “אי אפשר למכור עוה”ב ואין למדין הלכה מפי מעשיות”!
 3. במידה ונצא מנקודת הנחה, שהסיפור עם המהרש”א אכן אירע, יש לומר שהדין תורה היה על עצם חומרת העניין שהקונה ניאות לקבל על עצמו עוונות, וכן הדבר מפורש בכמה נוסחאות של הסיפור, שעיקר קפידתו של המהרש”א, לא היתה מפני שהקניין חל, אלא שהקונה זלזל בעבירה והיקל ראשו כאילו היה זה דבר של מה בכך, וגם בנוסף גרם לבעל העוון להקל ראש בעוונו ולמנוע ממנו דרכי התשובה.

מקורות

ראה מה שהארכתי בזה בהקדמה לחיבורי כרם יוסף ב”ק, ובהערה שם. והנה יש להביא בזה מעשה שהיה עם רבינו הרידב”ז, אשר במקום כהונתו בעיירה סלוצק היה קצב ירא שמים שלא היה מוותר בשום אופן על זמן תפילותיו וקביעות תורתו. פעם אחת אירע שכשהגיע זמנו לצאת לבהמ”ד היתה חנותו מלאה לקוחות, ופנה והפציר בהם לצאת עד שובו מקביעותו, והיה נוכח שם רופא אחד יהודי פורק עול, ששאלו לפשר דבר תמוה זה, והשיבו כי ממהר הוא לבית הכנסת ללמוד ולהתפלל, ועליו לדאוג לעולם הבא שלו. או אז לגלג עליו אותו רופא, והשיבו כי מוכן הוא לסייע בעדו להגדיל עוד את חלקו בעוה”ב, ולמכור לו כל חלקו בעוה”ב תמורת רובל א’. על אתר הושיט הקצב לרופא רובל, ועשו תקיעת כף. כעבור כמה שנים אחר מות הרופא הופיעה אשתו לחנותו של הקצב, וסיפרה שבעלה בא אליה בחלום נרעש ונפחד שדנוהו בב”ד של מעלה וניקו מעליו כל זכות של הצלת נפשות של ריפוי חולים ונדכאים מחמת שמכר חלקו לקצב. ומתחנן הרופא שיסכים הקצב לחזור בו מן המקח. אך הקצב לא הסכים לבטל את המקח. ואז הופיע שוב הרופא בחלום וביקש מאשתו שתיגש אל רב העיר, הלא הוא הגאון הרידב”ז שיזמין את הקצב לדין תורה. הרידב”ז קבע את זמן הדין תורה בבית מדרשו הגדול, וכשהופיעו לדין תורה שמע את טענותיהם של אשת המת והקצב, נשא ונתן בדבר בפני כל תלמידיו, ופסק כי המכירה בטלה, שאי אפשר למכור מצוות ועוונות, ולכן אינו יכול לבוא בתביעה לקונה שגרם לו לאבד חלקו, והוסיף שאמנם הרופא איבד את חלקו בגן עדן, שכן נתחרט על מעשיו הטובים בכך שמכרם, כמאמר יחזקאל (ל”ג י”ב) “ואתה בן אדם, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק לא תילנו ביום פשעו”, וביארו חז”ל (קידושין מ:) דמיירי בצדיק שהתחרט על צדקותיו. ועוד אמרו בסנהדרין (צ.), שהכופר בעוה”ב נדחה ממנו. אך סיים ופסק, שמחמת הקידוש שם שמים שנגרם ע”י הרופא לאחר מותו, יזכהו לצאת מדינה של גיהינום. (מחשבת הטהרה, עמוד קנ”ד. חיים שיש בהם, אבות ח”ב עמ’ תר”ב).

 

 

2 תגובות

 1. שלום צוות האתר,

  קראתי את לקט המאמרים בנושא ‘מכירת עוונות’ של כבוד הרב יוסף חי סימן טוב.
  זה הוסיף והרחיב לי מאוד, ועשה לי סדר בראש.
  הבנתי שהרב עסק בנושאים הללו גם בספריו בהיבטים שונים של הנושא המדובר, בספריו ‘יינא דיוסף’ ו’המערה’. האם יש אפשרות להעלות לאתר כמאמר או מסמך את מה שכבוד הרב רשם שם להרחבת הידע בעניין?
  אני חושב שזו תוספת חשובה.

  תודה רבה רבה.

 2. אני מוסיף קישור לעוד תשובה בנושא שקיימת באתר, שיכולה להרחיב את הידע בנושא.
  רשמו אותה הרבנים הנכבדים הרב יוסף חי סימן טוב וגם הרב דוד אוחיון הוסיף וערך.
  אפשר לראות שבסוף התשובה יש גם התייחסות לסיפור של המהרש”א.

  https://meshiv.co.il/shelot_vetshuvot/%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9/?unapproved=1150&moderation-hash=55cdc50e27596fce78df9cfd317dae89#comment-1150

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש