הרב מאיר פנחסי - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה: אם אחיין שלי רוצה שאני אשחק איתו במשחקים שונים בשבת, האם יש בזה איסור מוקצה?
והאם מותר לי לאסוף את זה? למשל קוביות שהוא משחק וכל מיני חפצים של ילדים – משחקי קופסא, פלסטלינה, חפצים שונים וכו’.

האם יש הבדל בין משחקים? [ אני לא מדבר על משחקים עם בטריות, או מונופול של כסף מדומה, אלא על משחקי קופסא, פלסטלינה, כדור, משחקי הרכבה, וכיוצ”ב].

תשובה: כל המשחקים הנ”ל שהזכרת בשאלתך, אינן מוקצים ומותר לך לשחק עם הקטן בכדי להעסיק אותו.

הערת מערכת “משיב כהלכה”: וראש המוסדות כתב בזה חיבור שלם, והוא ספר ללקוט שושנים חלק ג’, ושם מאריך גם בבירור דעתו של מרן הגרע”י זצוק”ל, עיי”ש.

מקורות:

מרן השולחן ערוך (סי’ שז סעיף מה) אסר לשחק בכדור בשבת ויום טוב. וכתבו הגרש”ז אוירבך (ביצחק יקרא נבנצל), והגרי”ש אלישיב (שבות יצחק מוקצה פ”ה), והרב שבט הלוי ח”ט (סי’ עח) זצ”ל, ומרן זצ”ל בספרו חזון עובדיה שבת ח”ג (עמ’ צט)  שבזמנינו שמיוצרים לשם משחק ויש בזה תעשייה שלמה וריפוי ועיסוק, הרי זה ככלי גמור ומחשבת השחוק בכהאי גוונא הוי מחשבה מועילה להחיל עליו שם כלי, ואין על משחקים אלו תורת מוקצה. וע”ע שם (עמוד קג) לענין אבני “לגו” שיש להתיר הדבר.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר