חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
מורנו הרה"ג אליהו בחבוט שליט"א

ארץ השואל: ברזיל

שאלה

רב יקר, שלום. יש לי בן בשם אדריאן ומישהו אמר לי שאדריאנוס היה קיסר רומאי שדיכא את העם היהודי בעבר. לאדריאן יש משמעות לא רעה וזה אומר ים וגם אדריאטי. בנוסף, גם לבן שלי יש שם יהודי יעקב. השאלה שלי היא, האם אנחנו צריכים לשנות את שמו? שינוי השם גרם לצרות רבות ועשויות להיות לו השפעות על רוחו.

תשובה

אכן אדריאנוס הרע מאוד לעם ישראל[1], וא”כ לפום ריהטא יש כאן מקום לשאלתכם, שהרי אמרו חז”ל דרשעים לא מסקינן בשמייהו כלומר שאין לקרוא לילדים עם שמות של רשעים כיון שהדבר משפיע עליהם לרעה ח”ו[2]. וכל שכן לגבי שם של גוי, דגדולה מזו כתב בשו”ת מהר”מ שיק[3], שכל הקורא בשמות הגוים עובר על איסור דאורייתא שנאמר ואבדיל אתכם מן העמים ומשום ובחוקותיהם לא תלכו, ועוד יש מקום להרחיב בזה.

ואולם לפי מה שאני מבין מדבריכם, שמו אמיתי של הילד (שקראו לו בעת ברית המילה) הוא “יעקב”, אלא שכדרכם של בני חו”ל יש לכל ילד שם בעברית ושם אחר בלועזית. כך ששמו בלועזית אינו שמו האמיתי, אלא הוא כעין כינוי שמכנים אותו, ואין לזה השפעה כל כך כמו השם האמיתי, ולכן כיון שסוף סוף אין אתם מכוונים לקרוא לו על שם אדריאנוס הרשע, לית לן בה.

וזאת ועוד אחרת, דכיון שיש גם שינוי בשמו שהוא “אדריאן” ולא “אדריאנוס”, וכבר כתב היעב”ץ זלה”ה[4] שאפי’ שינוי של אות אחת מועיל כדי שלא יהיה נחשב שנקרא על שם רשע (ובאמת שכן מבואר לכאו’ בדברי התוס’ בכתובות[5] לגבי ההבדל בין “אבשלום” ל”אבישלום”), ובספר גליונות הש”ס למוהר”ר יוסף ענגל זצוק”ל[6] כתב דסגי אפי’ בשינוי ניקוד, עיי”ש. ולפיכך כל שכן בנידון דנן, דאין כאן חשש.

ויש לצרף לזה גם מה שכתבתם שהשם עצמו יש לו משמעות טובה, כי כתב מרן החיד”א זלה”ה[7] שכאשר משמעות השם היא נאה כגון “ישמעאל” (שהוא ישמע אל ויושיעם) אפשר לקרוא בשם אפי’ שיש רשע עם השם הזה. וכן כתבו עוד אחרונים חביבים ז”ל[8].

אבל כדי להשפיע טוב על הילד, כדאי מידי פעם לקרוא לו בשמו היהודי, “יעקב”, על שם בחיר שבאבות יעקב אבינו ע”ה, ויעשה כן לפחות פעם בחודש, ועיין מה שהארכנו בזה במקום אחר.

מקורות

[1] וכפי שמובא בגמ’ בגיטין דף נ”ז ע”ב, ויותר בהרחבה בירושלמי תענית פרק ד’ הל’ ה’ (וע”ע בירושלמי יומא פרק ד’ הל’ ד’), וחז”ל ראו בו דמות שלילית עד כדי כך שבמדרש (בכמה מקומות, כגון בראשית רבה פרשת בראשית י”ג וכ”ח ועוד) מוסיפים לו כעין קללה אחר איזכור שמו “אדריאנוס שחיק עצמות”.

[2] ביומא דף ל”ח ע”ב, ובמדרש איכה רבתי א’ נ”א

[3] חיו”ד סימן קמ”ט. והובאו דבריו בדרכי תשובה סי’ קע”ח סקי”ד.

[4] בספרו מגדל עוז בבריכה עליונה נחל ט’ סי’ י”ד.

[5] דף ק”ד ע”ב.

[6] ביומא דף ל”ח.

[7] בשו”ת יוסף אומץ יוזפא סי’ א’ סק”ג (ד”ה נחזור, ואם כי מביא הדברים מהספר המזוייף בשמים ראש, מ”מ הדברים ראויים כשלעצמם).

[8] כ”כ הרב טהרת המים מע’ ר’ אות ל”ו, והרב חגור האפוד פרק ט”ו אות נ’ (אודות השם נהמה), ועוד. ועיי”ש בטהרת המים דהכי מצינו בשאול המלך שנקרא בשם הזה למרות שהוא שם של אחד מהמלאכים שמלכו באדום כדכתיב שאול מרחובות הנהר, דכיון שהשם עצמו הוא טוב (“שאול הוא לה'”) לית לן בה. עיי”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

נהר נחל מים
הרה"ג ר' אליהו ברכה

נהר סמבטיון בזמן הזה

מקורות והרחבת העניין מקור הדבר בגמ’ ופירוש השם ‘סמבטיון’ וזיהוי מקומו א. בגמרא סנהדרין (סה: ובמוסגר נביא את פירש”י) שאל

לתוכן המלא »

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש