הרב שמואל כהן משיב כהלכה

שאלה: המתפלל שמנה עשרה בימי חנוכה או פורים, וכשהגיע לברכת ‘מודים’, התחיל הש”צ לומר לחזרת התפלה, ואם ימשיך זה היחיד להתפלל כדרכו, לא יספיק לומר ‘קדושה’ עם הצבור. האם רשאי לדלג “על הנסים” כדי שיספיק לענות קדושה עם הצבור, או לא?

תשובה: אין לדלג או לקצר על הנסים בחנוכה ופורים כדי להגיע לקדושה או לקדיש. וה”ה בתענית יחיד שאומר עננו, וכן בערבית של ליל ר”ח אין לו לדלג או לקצר ביעלה ויבא כדי לענות קדיש.  וישתדל לשמוע לקדושה והקדיש מפי הש”צ ולצאת י”ח מדין שומע כעונה.

מקורות: ע”פ המבואר בשו”ת יביע אומר חלק ב (או”ח סימן לד), ובשו”ת יחוה דעת חלק א (סימן עז) ובשו”ת רבבות אפרים (ח”ב סי’ קפה אות ז עמ’ של. ובמפתחות שם), ובספר בירור הלכה זילבר (או”ח סי’ תרפב), ובשו”ת ברכת ראובן שלמה שלזינגר (ח”ז סי’ לא), ובספר ישמח לבנו (או”ח סי’ בן).  ובס’ ישמח לבב (סי’ כד). ובספר אשמח בהשם (או”ח סי’ טו). ובספר דבר תורה אבראהאם (בראשית עמ’ נח). וע”ע בשו”ת יביע אומר חלק ט (או”ח סימן סו), ובספר חזון עובדיה – הלכות חנוכה (עמ’ קצו). ובספר חזון עובדיה – הל’ ד”ת (עמ’ צג).

וה”ה שאין לדלג אפילו לאמירת ‘ובספר חיים’, (כדי להספיק קדושה עם הציבור), אע”פ שהיא רק תקנה מאוחרת. מכיון שאפשר לשמוע לקדושה מהש”צ, ויחשב כעונה. (חזון עובדיה – הלכות י”נ עמ’ רה,  ושו”ת יבי”א ח”ט או”ח ס”ס סו). וע”ע אריכות בעורי דבורה ח”ג סימן א’.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר