מקום הנחת מזוזה כשאין אפשרות להניח בעובי המשקוף

הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

עברתי לבית חדש, אני רוצה לקבוע את המזוזה שלי על דלת הכניסה. אלא שהדלת מתוחמת בקיר משני הצדדים, ואין לה מקום משני צדי הדלת כדי להניח את המזוזה.

האם אני יכול להניח את המזוזה בקיר ליד הדלת או מה אני צריך לעשות?

 

תשובה:

מקום קביעת המזוזה הוא על המשקוף עצמו ולא על הקירות שבצדדים, לכן אם יש לך מקום בעובי המשקוף קבע את המזוזה בעובי המשקוף מבחוץ בצד ימין של הנכנס לבית.

אם אין מקום בכלל בעובי המשקוף מבחוץ, כגון שהדלת מגיעה בקו ישר עם סיום עובי המשקוף, קבע את המזוזה בעובי המשקוף מבפנים, מצד ימין של הנכנס לבית.

רק במידה ואין אפשרות לקבוע את המזוזה בכלל בעובי המשקוף, ניתן לקבוע את המזוזה בקיר הסמוך למשקוף מבחוץ, צמוד ככל האפשר למשקוף, ובכל מקרה בתוך שמונה סנטימטר למשקוף.

 

מקורות וציונים:

פסק השולחן ערוך יורה דעה סימן רפ”ט סעיף ב’, איזהו מקום קביעת המזוזה, בתוך עובי חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, ואם שינה, אינו מעכב, ובלבד שיניחנה במזוזה עצמה, בתחלת שליש העליון של גובה השער, ואם קבע למעלה מזה, כשרה, והוא שירחיקנה מהמשקוף טפח.

ועיין בספר חובת הדר שביאר שבמקרה שאי אפשר להניח בעובי המשקוף יניח בטפח הסמוך, ובהערה כ”ב שם הביא משמיה דהמנח”י חלק ג’ סימן מ”ו, שעדיף להניח בעובי המשקוף מבפנים, מאשר בטפח הסמוך מבחוץ. אולם כאשר אין אפשרות להניח כלל בעובי המשקוף, יניח בטפח הסמוך מבחוץ.

לגבי האפשרות להניח בטפח הסמוך למשקוף מבפנים, עיין בדברי הש”ך שהביא בזה למחלוקת הפוסקים, והעלה שיש על מה שיסמוכו. ז”ל הש”ך שם סימן רפ”ט ס”ק ג’:

אם קבע את המזוזה אחורי הדלת כשרה בדיעבד כפי שמשמע בטור וכן נראה דעת הרמ”א, אבל דעת הנ”י והרמב”ם נראה דפסולה וכ”פ הב”י וכ”כ העט”ז, הלכך יש לחזור ולתקנו כהוגן ובס’ מעדני מלך ד’ ע”ו סוף ע”א כתב דהנהו בתים הפתוחים לרחוב העובדי כוכבים ומניחים מפני כן המזוזות אחורי הדלת דיש להם על מה שיסמוכו על דברי הטור והרב.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר