חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
תמונה הרב דוד אוחיון (2)

ארץ השואל: ארצות הברית

שאלה

שלום הרב

האם מותר לאשה לסדר גבות ולהסיר שיער בשפם בחול המועד?

ניסיתי לעשות את זה בערב החג ולא הצלחתי להגיע לזה, ועכשיו זה ממש מפריע לי כי אני מתארחת בחג השני.

והאם אוכל לעשות את זה אצל קוסמטיקאית?

תודה

תשובה

שלום וברכה

מצווה לדאוג לסידור הגבות והסרת שיער מיותר שבגוף, לפני החג הראשון, לכבוד הרגל.

אולם בכל מקרה בו יש צורך לאשה בחול המועד לסדר גבות או להסיר שיער מיותר בגוף שאיננו שיער הראש, הדבר מותר.

כמו כן ניתן לעשות זאת אצל קוסמטיקאית, ככל שלקוסמטיקאית יש היתר לעשות מלאכה בחול המועד, כגון שהיא עושה בחינם או שיש לה חובות וכדו’.

בברכת מועדים לשמחה

הרב דוד אוחיון

מקורות ונימוקים:

איסור גילוח ותספורת בחול המועד

מדברי המשנה והגמרא במסכת מועד קטן דף י”ד למדים אנו כי אין מגלחין ואין מסתפרין במועד, אלא מצווה להסתפר ולהתגלח בערב הרגל.

כן פסק השולחן ערוך להלכה, או”ח סימן תקל”א, כי מצוה לגלח בערב יום טוב. ואין מגלחין במועד, אפילו אם גילח קודם מועד.

היתר גילוח השפם בחול המועד

למרות האמור, בנוגע לגילוח השפם כתב השו”ע שם סימן תקל”א סעיף ח’, כל אדם מותר ליטול שפה בחול המועד. וכתב הרמ”א דהיינו אפילו בפרהסיא.

טעם הדבר הוא מפני שאיננו בכלל הגזירה דרבנן של תספורת הראש, כפי שציין הבית יוסף לדברי הגמרא שם מו”ק י”ח אמר אביטול ספרא משמיה דרב ‘שפה מזוית לזוית’ ‘הנחה כל שמעכבת’ אמר רבי אמי ובשפה המעכבת. וכתב הרא”ש וז”ל פירש הראב”ד (ס’ האשכול ח”ב עמ’ 158) דמזוית לזוית זהו כל שלמעלה מפתיחת הפה, הנחה זה הוא מה שחוץ לפה מכאן ומכאן, וקרי ליה הנחה מפני שצריך להניחו שלא יגלח אותו במועד אלא מה שמעכבת עליו, אבל בשפה יכול לגלח בין שהוא מעכב בין שאינו מעכב.

ולעניין הלכה פסק הרא”ש כר’ אמי שלא ניתן לגלח אלא את השפם המעכב, אולם הרי”ף והרמב”ם פסקו כרב שאת השפם ניתן לגלח אף אם אינו מעכב את האכילה. וכן פסק השו”ע להלכה.

לפיכך בנוגע לשאלת גילוח והסרת שיער השפם אין מניעה לעשות זאת בחול המועד אף לגבר .

מותר לאשה להסיר שיער מיותר שבגופה בחול המועד

אכן נוסף על האמור לעיל בהיתר הסרת שיער השפם, היתר נוסף ישנו לאשה להסיר כל שיער מיותר שבגופה לשם נוי וקישוט.

כפי המבואר בדברי המשנה והגמרא במו”ק דף ט’ תנן התם (ח:) עושה אשה תכשיטיה במועד. אמנם נחלקו ת”ק ורבי יהודה, אם יכולה גם לסוד בסיד, מפני שהוא ניוול לה באותה שעה ורק לאחר זמן הוא מועיל לה, אך להלכה קיימ”ל כת”ק שמותר אף לסוד בסיד.

כן פסק גם הרמב”ם מעברת אישה שיער מבית השחי ומבית הערוה בין ביד בין בכלי.

וכן פסק השו”ע או”ח סימן תקמ”ו סעיף ה’ בזה”ל: עושה אשה כל תכשיטיה במועד; כוחלת ופוקסת, ומעברת סרק על פניה, וטופלת עצמה בסיד וכיוצא בו, והוא שתוכל לסלקו במועד; ומעברת שער מבית השחי ומבית הערוה, בין ביד בין בכלי, ומעברת סכין על פדחתה.

טעם הדבר הוא מפני שלא אסרו חז”ל העברת שיער שבגוף לשם קישוט, דלא אסרו אלא את תגלחת שיער הראש בלבד, כפי שכתב המשנה ברורה ס”ק ט”ז.

אמנם עיין עוד בביאור הלכה שם הביא לדברי הריטב”א שהסרת שיער לשם קישוט הוא בכלל אוכל נפש ולפיכך עושה כדרכה בלא שינוי ואף שיש בדבר טירחה. ונראה כי מטעם זה יש להתיר גם לעשות זאת אצל קוסמטיקאית, כי אוכל נפש התירו גם במעשה אומן, אולם צריך שיהיה הדבר בחינם או בהיתר אחר לעשיית מלאכה מצד הקוסמטיקאית עצמה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

גזל שינה

נימוקים ומקורות בשו”ת שבט הלוי (ח”ז סימן רכד) כתב לענין המושג “גזל שינה”, שגזל שייך רק בגוזל חפץ, שהגזלן ישתמש

לתוכן המלא »

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש