דף הבית » שו"ת » שונות » עמוד 21

שונות

Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1698156728:1687
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1687
    )

  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => מבער שומן כשרות
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => העלה שמבער כלים אינו צריך כשרות גם אם נוגע בכלים, לפי שנותן טעם לפגם, ובלע מעיקרו טעם פגום.
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 31
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [mechaber] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:29:"הרה"ג מאיר פנחסי";}
    )

  [_mechaber] => Array
    (
      [0] => field_612536f9f7350
    )

  [time] => Array
    (
      [0] => יד אייר תשפ"ב
    )

  [_time] => Array
    (
      [0] => field_61253829f7352
    )

  [name] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:10:"כשרות";}
    )

  [_name] => Array
    (
      [0] => field_6127828d07a3a
    )

  [תמונה] => Array
    (
      [0] => 922
    )

  [_תמונה] => Array
    (
      [0] => field_615eb60518e04
    )

  [_yoast_wpseo_primary_catgori_shut] => Array
    (
      [0] => 33
    )

  [type] => Array
    (
      [0] => פשוטה
    )

  [_type] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [langy] => Array
    (
      [0] => he
    )

  [_langy] => Array
    (
      [0] => field_65301e82f29c2
    )

  [question] => Array
    (
      [0] => האם מבער שומן צריך להיות כשר?

תשובה: מבער שומן אין צריך כשרות כלל.
 

מקורות:

וגם אם נוגע בכלים, אין בזה כל חשש והגם שנטל"פ אסור לכתחילה גזירה אינו ב"י אטו ב"י וכמ"ש , היכא שבלע פגום מעיקרא, שרי אף לכתחילה וכמבואר בדברי הר"ן בפסחים דף ל' ע"ב ד"ה ומיהא שמעינן. וכ"כ מרן הב"י (סי' צד סעיף ד') בשם התוס' והרא"ש מסכת ע"ז (סי' לו), דהיכא דמעיקרא בלע איסור פגום, אין בזה חומרא של נטל"פ. וכיון שמבער שומן טעמו פגום מחמת תערובות חומרים כימיים, לכך אין צריך להחמיר בזה כשלא בא למידי דאכילה.

 
    )

  [_question] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [answer] => Array
    (
      [0] => מבער שומן אין צריך כשרות כלל.
 

מקורות:

וגם אם נוגע בכלים, אין בזה כל חשש והגם שנטל"פ אסור לכתחילה גזירה אינו ב"י אטו ב"י וכמ"ש , היכא שבלע פגום מעיקרא, שרי אף לכתחילה וכמבואר בדברי הר"ן בפסחים דף ל' ע"ב ד"ה ומיהא שמעינן. וכ"כ מרן הב"י (סי' צד סעיף ד') בשם התוס' והרא"ש מסכת ע"ז (סי' לו), דהיכא דמעיקרא בלע איסור פגום, אין בזה חומרא של נטל"פ. וכיון שמבער שומן טעמו פגום מחמת תערובות חומרים כימיים, לכך אין צריך להחמיר בזה כשלא בא למידי דאכילה.

 
    )

  [_answer] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [publishdate] => Array
    (
      [0] => 15-05-2022
    )

  [_publishdate] => Array
    (
      [0] => field_65302beb935c6
    )

  [include] => Array
    (
      [0] => yes
    )

  [_include] => Array
    (
      [0] => field_65313c6aec354
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b6251120
    )

  [תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => 

האם מבער שומן צריך להיות כשר?

) [_תוכן_שאלה] => Array ( [0] => field_63330b7d51121 ) [תשובה] => Array ( [0] => ) [_תשובה] => Array ( [0] => field_63330b9351122 ) [תוכן_תשובה] => Array ( [0] => מבער שומן אין צריך כשרות כלל.   מקורות: וגם אם נוגע בכלים, אין בזה כל חשש והגם שנטל"פ אסור לכתחילה גזירה אינו ב"י אטו ב"י וכמ"ש , היכא שבלע פגום מעיקרא, שרי אף לכתחילה וכמבואר בדברי הר"ן בפסחים דף ל' ע"ב ד"ה ומיהא שמעינן. וכ"כ מרן הב"י (סי' צד סעיף ד') בשם התוס' והרא"ש מסכת ע"ז (סי' לו), דהיכא דמעיקרא בלע איסור פגום, אין בזה חומרא של נטל"פ. וכיון שמבער שומן טעמו פגום מחמת תערובות חומרים כימיים, לכך אין צריך להחמיר בזה כשלא בא למידי דאכילה.   ) [_תוכן_תשובה] => Array ( [0] => field_63330ba451123 ) [country] => Array ( [0] => ארצות הברית ) [_country] => Array ( [0] => field_652fe3233b842 ) [entry_views] => Array ( [0] => 41 ) )

צור קשר

מזכירות:

זקוק לתפילה מיוחדת??

כ-70 רבנים אברכי הכולל יתפללו עבורכם לאחר סדר שלם של לימוד תורה בהתמדה, בתפילה מיוחדת עם כוונות עפ”י הסוד. וראינו בזה ישועות גדולות בחסדי ה’.
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב בע”ה