הרב מאיר פנחסי

שאלה: קראתי קריאת שמע והיו מילים שהחסרתי בהם אותיות כמו:

שמוע= אמרתי שמע (פרשת והיה אם שמוע)
ושננתם= אמרתי ושננת
ואהבת= אמרתי ואבת
טוטפות=אמרתי טוטפת
במילה את שבפרשת שמע ישראל קראתי מהר ואמרתי ״ואבת תה אלוקיך״

האם יצאתי ידי חובת קריאת שמע?

תשובה:

אם קרא ק”ש ולא דקדק באותיותיה, כגון שלא הפסיק במקום שצריכים להפסיק שם, “בכל לבבך” וכיוצ”ב, יצא ידי חובה, אבל אם החסיר אפילו אות אחת וכל שכן תיבה שמאבדת משמעות, לא יצא ידי חובה קריאת שמע וחוזר וקורא.

מקורות:

כ”כ החינוך (פ’ ואתחנן) הובא באליה רבה (סק”א), פרי מגדים (משב”ז סק”א), משנה ברורה (סי’ סב סק”א), כף החיים (סק”ב). וזוהי משמעות השו”ע קרא ולא “דקדק” באותיותיה יצא. אבל בחיסר באותיותיה או שקרא ואיבד את המשמעות, הוי כלא קרא כלל. וע”ע בביה”ל הל’ מגילה (סי’ תר”צ ד”ה אין מדקדקין).

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר