חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
שולחן

נערים הסמוכים על שולחן ההורים האם צריכים לתת מעשר כספים

תמונה הרב דוד אוחיון (2)

ארץ השואל: ישראל

שאלה

שלום הרב

אני ילדה בת 14 וחצי ועובדת בגן ומקבלת משכורת בין אלף ש”ח לשלשת אלפים ש”ח, האם אני צריכה לעשר?

תודה רבה מראש

תשובה

שלום וברכה

נער או נערה הסמוכים על שולחן הוריהם, גם הכנסותיהם מעיקר הדין הינם של הוריהם, על שולחנם הם סמוכים. לפיכך למרות שההורים מאפשרים לילדיהם להרוויח כסף ולהשתמש בו לצרכיהם, פטורים הם הילדים מהפרשת מעשר כספים.

אולם מדין חינוך למצוות ראוי וכדאי להפריש מעשרות כספים גם נערים ונערות הפטורים מן הדין, ממצוות מעשר כספים.

אך הואיל ואין זה אלא מדין חינוך והנהגה טובה, הרי שהדבר תלוי במצב הכלכלי, ובמידה ואת משתמשת בכל הכסף, ניתן לוותר על המעלה החשובה הזאת של חינוך והרגל לקיום מצוות מעשר כספים.

בברכת הצלחה

הרב דוד אוחיון

מקורות ונימוקים:

פסק השולחן ערוך חושן משפט סימן ר”ע סעיף ב’, מציאת בנו ובתו הסמוכים על שלחנו, אף על פי שהם גדולים, ומציאת בתו הנערה אף על פי שאינה סמוכה על שלחנו, ומציאת עבדו ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו הרי אלו שלו. והוסיף הרמ”א וכתב בזה”ל: וה”ה אם הרוויחו בסחורה או במלאכה.

מבואר כי נער או נערה אף לאחר גיל מצוות, אם סמוכים הם על שולחן הוריהם, הרי מציאתם וגם הכנסותיהם ממלאכה או סחורה, הרי הם של הוריהם על שולחנם הם סמוכים.

הואיל וכך כתבו הפוסקים כי הסמוכים על שולחן הוריהם אף אינם צריכים להפריש מעשרות על הכספים אותם מרוויחים הם מעבודתם.

כן כתב בשו”ת תשובות והנהגות כרך ג’ סימן רפ”ב בנוגע לבחור ישיבה האם צריך לתת מעשר כספים מדמי כיס שהוא מקבל.

 

אכן כתבו הפוסקים כי משום דין חינוך ולהתרגל במצוות, יש עניין להקפיד על מעשרות כספים למרות שפטורים מעיקר הדין, ובפרט שסגולת מצוות מעשר כספים היא לעשירות, והיא מצווה גדולה עד מאוד. כן כתב בספר באורח צדקה, בהוראות מהגאון הרב נפתלי נוסבוים סעיף מ”ד.

אולם אין מעלה זאת שייכת אלא כאשר לנער או לנערה כסף ברווח להפריש ממנו גם מעשר כספים, ולא כאשר דחוקים הם בכסף זה, ומשתמשים בו לצרכיהם.

ובלאו הכי בכל מקום בו האדם בגדר עני המתפרנס מן הצדקה איננו חייב ליתן צדקה, כפי שפסק הש”ך ביורה דעה סימן רמ”ח ס”ק א’, על דברי השו”ע דאפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב בצדקה, דהיינו דווקא כאשר יש לו כדי פרנסתו, אולם אם אין לא, אינו חייב ליתן צדקה, כפי שמבואר בדברי הרמ”א בסימן רנ”א סעיף ג’, שכתב בזה”ל: פרנסת עצמו קודמת לכל אדם, ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו.

ויש מקום לדון האם ילד או ילדה החיים על חשבון ההורים, מוגדרים כעניים. והחזו”א הסתפק בזה, על נידון בחור ישיבה אם מוגדר הוא כעני, דשמא משום שסמוך הוא על חשבון ההורים, לא ניתן להחשיבו כעני. אך בכל מקום בו הנער או הנערה קונים לעצמם ביגוד ושאר דברים מכספיהם, ואין להם כסף מיותר אין ספק שיש להחשיבם כעניים, ופטורים הם ממצוות מעשר כספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש