חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב מאיר פנחסי

ארץ השואל: פנמה

שאלה:

האם מותר לי להיכנס לבית הכנסת עם רובה או שאני צריך להניחו מתחת לספסל וכדומה, חשוב לי לציין שאיני יכול להשאירו מחוץ לבית הכנסת מטעמי ביטחון, אך אני יכול להשאירו בביתי ולא להגיע עימו לתפלה, האם יש בכך עדיפות?

תשובה:

במקום שאין חשש סכנה, או במקום חשש סכנה רחוק, וכן בימים שאינן מועדים למלחמה, יש עדיפות להשאיר את הרובה בבית, ולא להגיע עימו לבית הכנסת, או לחלופין להניחו בארון סגור בבית הכנסת. אולם אקדח ניתן להתפלל עימו ובלבד שיכסה אותו בחולצתו או בנרתיקו.

נשיאת נשק בבית הכנסת

מקורות ומילואים:

פסק מרן השו”ע (סי’ קנא סעיף ו’) שאין נכנסים לבית הכנסת עם סכין ארוך, ובב”י כתב הטעם בשם ר’ פרץ לפי שתפלה מארכת ימיו של אדם והסכין מקצר ימיו של אדם, ואינו בדין שיבוא המקצר עם המאריך.

והנה לענין נשק, לכאו’ הדבר דומה. אלא שבשו”ת ציץ אליעזר ח”י (סימן יח) כתב, שאפשר שאם הנשק מוטען בכדורים, אין בזה בית מיחוש אפילו אם הכדורים עליו בנפרד, מכיון שהכדורים כשלעצמן אינם יכולים להרוג, וכן הרובה ורק שניהם ביחד, (ולפי”ד לכאו’ יש לעיין אם הנשק נצור, שאולי ג”כ יהיה מותר).

עוד סברא עלה במחשבתי לומר, לפי מה שנתבאר בשו”ת מנחת שלמה ח”ב (עמ’ קמג) שמותר לטלטל אקדח בשבת, לפי שהוא כלי שמלאכתו להיתר. והטעם, לפי שהוא מיועד להרתעה וזהו רוב שימושו. ולפי”ז היה נראה לומר גם בנידון שלפנינו, שאף שבפועל יש בכוחו לקצר ימיו של האדם, מ”מ אינו “מיועד” לזה, ולא דמי לסכין שעומד בכדי לחתוך ולקצר, ודו”ק.

ומכל מקום אם הסכין מכוסה, כבר כתב היעב”ץ בספרו מר וקציעה (שם), להתיר ודייק כן ממ”ש השו”ע סכין ארוך, יעו”ש. ולפי”ז במכוסה אין לחשוש.

ובשו”ת יחוה דעת ח”ה (סימן יח) כתב ע”פ הט”ז להתיר במקום שנצרך לו מסיבות ביטחוניות, אלא שכתב שאם יכול לכסותו כן יעשה, אבל אם אי אפשר לכסותו כגון, שהוא רובה גדול, ויש לו צורך ביטחוני, יש להתיר. וממוצא הדברים אתה למד, דהיכא שאין לו סיבה ביטחונית, כגון במקום שיש הרבה מתפללים הנושאים נשק, או במקומות וזמנים שאין בהם חשש סכנה, אין לו להגיע עימו לבית הכנסת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש