חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב אליהו בחבוט

ארץ השואל: דרום אמריקה

שאלה:

האם זה נחשב להשתחוות לעבודה זרה אם החלקתי ונפלתי לפני סמל עבודה זרה?
במקרה פתחתי דלת רשת כשעליתי כמה מדרגות החלקתי על המדרגה ונפלתי. כשקמתי מהנפילה שמתי לב שיש סמל עבודה זרה על הדלת ושאני על הברכיים. לא ידעתי שהסמל הזה היה שם כשפתחתי את דלת הרשת ונפלתי במהירות על הרצפה.

תשובה:

אין לך לחשוש לעוון השתחוויה לעבודה זרה, שהרי לא השתחווית אלא נפלת, ואף מי שהתכופף על מנת להרים חפץ כל שהוא שנפל לו בסמוך לעבודה זרה לא נחשב שהשתחווה לעבודה זרה.
גם לאיסור מראית העין אין לך לחשוש, שהרי איסור מראית העין נאמר רק כאשר לעיני הרואים הוא נראה כמשתחווה לעבודה זרה, אך נפילה איננה נראית לאף אדם כהשתחוויה.
רק שצריך לשים לב שלאחר הנפילה להזדרז לקום ולא לשהות מעבר לנצרך בכדי להתאושש, כדי לא להגיע למצב שנראה כאילו ח”ו השתחווה לעבודה זרה.

בברכה שלא תמעד ולא תיפול ולא יבוא לידך שום מכשול או עוון

מקורות וציונים:
בגמרא במסכת עבודה זרה דף נד עמוד א מבואר כי השתחוויה לעבודה זרה באונס איננה השתחוויה הנחשבת כעבודה לעבודה זרה עליה נאמר יהרג ואל יעבור, רק בפרהסיא אסרו אפי’ באונס.

ז”ל הגמרא שם, ורמינהי איזהו נעבד כל שעובדים אותו בין בשוגג ובין במזיד בין באונס ובין ברצון האי אונס היכי דמי לאו כגון דאנס בהמת חבירו והשתחוה לה, אמר רמי בר חמא לא כגון שאנסוהו עובדי כוכבים והשתחוה לבהמתו דידיה. מתקיף לה רבי זירא אונס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר, אלא אמר רבא הכל היו בכלל לא תעבדם וכשפרט לך הכתוב וחי בהם ולא שימות בהם יצא אונס, והדר כתב רחמנא ולא תחללו את שם קדשי דאפילו באונס הא כיצד הא בצנעא והא בפרהסיא. כן פסק השולחן ערוך יו”ד סימן קנ”ז סעיף א’.

אכן בנידון דידן אין נפילה נחשבת השתחוויה אפילו באונס, שהרי לא הייתה כאן השתחוויה אלא נפילה. אלא שמלבד איסור עבודה זרה ישנו איסור מראית העין בעבודה זרה.

כפי המבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן ק”נ, ישב לו קוץ ברגלו בפני עבודת כוכבים, או נתפזרו לו מעות לפניה, לא יתכופף להסיר הקוץ וליטול המעות, מפני שנראה כמשתחוה לה, אלא ישב או יפנה אחוריו או צדו לצד עבודת כוכבים, ואחר כך יטול.

מבואר כי גם כאשר אין איסור השתחוויה כגון כאשר מתכופף ליטול מעות שנפלו לו לפני עבודה זרה וכדו’, ישנו איסור משום מראית העין.

אכן גם איסור זה איננו אלא כאשר לבני האדם נראה הוא כמשתחווה, אולם בנפילה שאין נראה כלל לבני האדם כמשתחווה אפילו איסור מראית העין אין כאן, לכן אין בכך איסור כלל.

אמנם צריך לשים לב לקום מיד ולא לשהות יותר מהנדרש על מנת להתאושש ולקום, כי אם ישהה יעבור על האיסור משום מראית העין.

שאלה:

האם זה נחשב להשתחוות לעבודה זרה אם החלקתי ונפלתי לפני סמל עבודה זרה?

במקרה פתחתי דלת רשת כשעליתי כמה מדרגות החלקתי על המדרגה ונפלתי. כשקמתי מהנפילה שמתי לב שיש סמל עבודה זרה על הדלת ושאני על הברכיים. לא ידעתי שהסמל הזה היה שם כשפתחתי את דלת הרשת ונפלתי במהירות על הרצפה.

תשובה:

אין לך לחשוש לעוון השתחוויה לעבודה זרה, שהרי לא השתחווית אלא נפלת, ואף מי שהתכופף על מנת להרים חפץ כל שהוא שנפל לו בסמוך לעבודה זרה לא נחשב שהשתחווה לעבודה זרה.

גם לאיסור מראית העין אין לך לחשוש, שהרי איסור מראית העין נאמר רק כאשר לעיני הרואים הוא נראה כמשתחווה לעבודה זרה, אך נפילה איננה נראית לאף אדם כהשתחוויה.

רק שצריך לשים לב שלאחר הנפילה להזדרז לקום ולא לשהות מעבר לנצרך בכדי להתאושש, כדי לא להגיע למצב שנראה כאילו ח”ו השתחווה לעבודה זרה.

בברכה שלא תמעד ולא תיפול ולא יבוא לידך שום מכשול או עוון

מקורות וציונים:

בגמרא במסכת עבודה זרה דף נד עמוד א מבואר כי השתחוויה לעבודה זרה באונס איננה השתחוויה הנחשבת כעבודה לעבודה זרה עליה נאמר יהרג ואל יעבור, רק בפרהסיא אסרו אפי’ באונס.

ז”ל הגמרא שם, ורמינהי איזהו נעבד כל שעובדים אותו בין בשוגג ובין במזיד בין באונס ובין ברצון האי אונס היכי דמי לאו כגון דאנס בהמת חבירו והשתחוה לה, אמר רמי בר חמא לא כגון שאנסוהו עובדי כוכבים והשתחוה לבהמתו דידיה. מתקיף לה רבי זירא אונס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר, אלא אמר רבא הכל היו בכלל לא תעבדם וכשפרט לך הכתוב וחי בהם ולא שימות בהם יצא אונס, והדר כתב רחמנא ולא תחללו את שם קדשי דאפילו באונס הא כיצד הא בצנעא והא בפרהסיא. כן פסק השולחן ערוך יו”ד סימן קנ”ז סעיף א’.

אכן בנידון דידן אין נפילה נחשבת השתחוויה אפילו באונס, שהרי לא הייתה כאן השתחוויה אלא נפילה. אלא שמלבד איסור עבודה זרה ישנו איסור מראית העין בעבודה זרה.

כפי המבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן ק”נ, ישב לו קוץ ברגלו בפני עבודת כוכבים, או נתפזרו לו מעות לפניה, לא יתכופף להסיר הקוץ וליטול המעות, מפני שנראה כמשתחוה לה, אלא ישב או יפנה אחוריו או צדו לצד עבודת כוכבים, ואחר כך יטול.

מבואר כי גם כאשר אין איסור השתחוויה כגון כאשר מתכופף ליטול מעות שנפלו לו לפני עבודה זרה וכדו’, ישנו איסור משום מראית העין.

אכן גם איסור זה איננו אלא כאשר לבני האדם נראה הוא כמשתחווה, אולם בנפילה שאין נראה כלל לבני האדם כמשתחווה אפילו איסור מראית העין אין כאן, לכן אין בכך איסור כלל.

אמנם צריך לשים לב לקום מיד ולא לשהות יותר מהנדרש על מנת להתאושש ולקום, כי אם ישהה יעבור על האיסור משום מראית העין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש