תמונה הרב דוד אוחיון (2)

ארץ השואל: ארצות הברית

שאלה

שלום הרב

אני מייעץ בבית ספר ולאחרונה אני מרגיש שאני נכנס לתיקים של שלום בית של הורים זה מקשה עלי מאוד ושואב ממני את כל הכוחות שלי.

אשמח מאוד לראות בספרים על חשיבות העניין של שלום בית שיתן לי חיזוק למה שאני עושה.

תודה

תשובה

שלום וברכה

ראשית כל הכבוד לך על כך שהנך מתמסר לתלמידים ונכנס לטפל גם בשלום הבית של ההורים, הדבר מעיד על השקעתך ומסירותך להצלחת התלמידים מעבר לחובתך למקום העבודה.

לעצם העניין, ישנם ספרים רבים העוסקים בנושאי ‘שלום בית’, אולם הינם עוסקים יותר בהכוונה והדרכת להשגת שלום בית בין איש לאשתו, ופחות במעלת העוסק וטורח להשכין שלום בית בין איש לאשתו.

אולם אציין לך כאן כמה דברי חיזוק מדברי חז”ל, כדלהלן:

במשנה הראשונה במסכת פאה שנינו, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. ובסדר הקורבנות שאנו אומרים בבוקר לפני התפילה מוסיפים ומבארים במפורש “והבאת שלום בין אדם לחבירו בין איש לאשתו”.

טעם הדבר הוא, מפני שעיקר מטרת הבאת שלום בעולם הוא בין איש לאשתו, הואיל ודבר זה הוא שורש וקיום השראת השכינה בעולם, כי השכינה שורה בין איש לאשתו, וכאשר בני זוג חיים במריבה השכינה מסתלקת מביניהם, לפיכך כאשר זוכה להשכין שלום ביניהם זוכה בכך להחזיר את השכינה.

כן איתא בגמרא בסוטה דף י”ז. שאחד משלושת הדברים שעל האדם לדבוק בהם הוא הבאת שלום, ובגמרא ביבמות דף ק”ט. מבואר כי על מנת לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב ימחה על המים, וכן איתא במדרש ויקרא רבה לפרשת צו  פרשה ט’ סימן ט’ תני רבי ישמעאל גדול שלום ששם הגדול שנכתב בקדושה אמר הקב”ה ימחה במים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו, ועיין שם עוד במעשה נורא על התנא רבי מאיר כיצד השפיל ומסר את עצמו על מנת להשכין שלום בין איש לאשתו.

ועיין עוד בדברי החיד”א בצפורן שמיר ט’ קל”ד שכתב בזה”ל: יטריח במחשבה דיבור ומעשה לעשות שלום בין איש ובין אחיו ובין איש לאשתו בפה רך מחמאה מתוק מדבש וירבה שלום ובו עצמו יהיה מתחיל שיהיה לו שלום בביתו ושלום עם מכיריו, ואולי יזכה לעשות שלום בין יצר הרע ובין יצר הטוב שיהפך הרע לטוב וכו’ ומלאכי השלום יצאו לקראתו ויהיה שלום במנוחתו עכ”ל

ובספרו מורה באצבע א’ ז’ כתב עוד החיד”א בזה”ל “בקש שלום ורודפהו” זו מידת אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום ‘והוא סמא דחיי’, ואם כך אמרו לבקש שלום אחרים הדברים קל וחומר לבקש שלום אנשי ביתו וקרוביו ודע שבמקום שיש מחלוקת השכינה מסתלקת ח”ו כי היא אימא שלום ובית שיש בו מחלוקות הוא משכן סיטרא אחרא ח”ו ע”כ והביא דבריו רבנו חיים פלאג”י ז”ל במועד לכל חי כ”ח ל”א. ובספר קרנות צדיק ג’ ס”ד הוסיף וכתב שזהו תיקון לעוון הברית, עיי”ש.

וכן איתא במשנה באבות פרק א’ משנה י”ב, הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ועל אהרן הכהן אמרו כמה אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרן, שאלמלא אהרן לא בא זה לעולם, הואיל והיה משים שלום בין איש לאשתו ומזדווגים זה עם זו והיו קוראים שם הילוד על שמו. ועיין שם בפירוש רש”י על המשנה שכתב בזה”ל, אמר א’ לאשתו קונם שאין את נהנית לי עד שתרוק בעינו של כהן גדול, היה אהרן שומע היה הולך אצל אותה אשה והיה אומר לה חשתי בעיני ורוק שלך רפואה יש בו, תרוק לי בעין, והיתה רוקקת. על כן נאמר על אהרון, “ויבכו אותו כל בית ישראל” אחד אנשים ואחד נשים במשמע ובמשה לא נאמר אלא בני ישראל כדכתיב ויבכו בני ישראל את משה, ע”כ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:
הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש

מוסדות ברכת אברהם

עורך עבורכם

פדיון נפש מהודר

על פי הקבלה

רבים נושעו מעל דרך הטבע!!!

לפרטים 058-443-6669

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

מוסדות ברכת אברהם עורכים עבורכם 

פדיון נפש מהודר

על פי קבלה

רבים נושעו מעל דרך הטבע!!!

לפרטים 

058-443-6669

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש