חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב מאיר פנחסי

ארץ השואל: ישראל

שאלה

אשה שהולכת ללדת מתי היא נחשבת לנדה?

תשובה

מהרגע שאינה יכולה עוד ללכת בכוחות עצמה, ויושבת על המשבר במיטה שבחדר לידה מחמת הצירים שאחזוה, הרי זו טמאה דחוששים שמא ראתה טיפת דם. אמנם אם הרופאים בדקו ואפילו היה פתיחה של 2 או 3 אצבעות טהורה כל שיכולה ללכת בעצמה. ואפילו בירידת מים ללא דם, אינה מטמאת.

מקורות ונימוקים:

כ”כ הסדרי טהרה (סי’ קצד ס”ק כה), וכתב בספר הערוך השולחן (שם סעיף נג), יש מהגדולים שהורה באשה שישבה על המשבר ואחזוה צירים וחבלים וקראו למילדת וסברו שתלד מיד ואח”כ עברו הצירים והחבלים והלכה עוד כירח ימים עד שילדה והורה דאסורה לבעלה דיושבת על המשבר הוה כפתיחת הקבר כדמוכח בשבת [קכ”ט א] שאמרו מאימתי פתיחת הקבר משתשב על המשבר ע”ש ואנן קיי”ל דא”א לפתיחת הקבר בלא דם [תשו’ נ”ש סי’ ט’] והשיגו עליו כמה גדולים דזה היה נחשב פתיחת הקבר אם היתה יולדת אח”כ אבל כיון שנמשך זמן רב איגלאי מילתא שטעות היתה ולא היתה יושבת על המשבר כלל ורק כאבים אחזוה ומשנה מפורשת בפ”ז דאהלות דמפתיחת הקבר א”א לה שתלך ע”ש ולכן דחו הוראה זו ומותרת לבעלה [כרו”פ בסי’ זה ושבו”י בס’ סולת למנחה וס”ט סקכ”ה והנוב”י בס’ תשובה מאהבה סי’ קי”ד ובעל תשובה מאהבה וכן יש להורות.

וכ”כ בשיעורי שבט הלוי (סעיף ב’ סיכום ההלכות אות ה’) שיולדת שחוששת לפתיחת הקבר היינו משעה שאינה  יכולה עוד לילך ברגליה. ואפילו כשיש לה צירים והרפואים אומרים שפתוח ב’ או ג’ אצבעות, טהורה כל שיכולה לילך. ובספר חוט השני (עמ’ רי) כתב, שאפילו יכולה לילך אלא שהתומכת לידה או שקרובותיה מסייעים לה, טמאה. וראה עוד בבדי השולחן (סק”ל).

ומ”ש אפילו בירידת מים אינה מטמאת,  כ”כ מרן בספרו טהרת הבית ח”ב (עמ’ נד במשה”ט) וכל שאין מעורב במים דם, אינה מטמאת, וכ”כ הגר”מ אליהו בספרו דרכי טהרה (פי”א ה”ב). וע”ע בספר שימוש חכמים -שכנזי ח”א (עמ’ שלז) שג”כ העלה כן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש