הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

מה מברכים על שקדי מרק?

 

תשובה:

שקדי מרק עשויים מקמח חיטה ואפויים בתנור או מטוגנים בשמן, לכן מברכים עליהם “בורא מיני מזונות”.

גם כאשר מניחים אותם בתוך המרק יש לברך עליהם “בורא מיני מזונות”.

חשוב לשים לב שאם אוכלים מהם שיעור העולה על עשרים ושבעה גרם, בתוך שיעור כדי אכילת פרס [כחמש דקות], צריך לברך עליהם ברכה אחרונה “על המחיה ועל הכלכלה” גם כאשר אוכלים אותם יחד עם המרק.

בתיאבון…

 

מקורות ונימוקים:

כתב השולחן ערוך או”ח סימן ר”ח קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו ועירבו במים או בשאר משקין, אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה וללועסו (פי’ לטחון אותו בפה), מברך בורא מיני מזונות ואחריו על המחיה.

עוד כתב השולחן ערוך שם בסעיף ט’, עירב קמח דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת מיני דגן ובשלו בקדירה, מברך בורא מיני מזונות ועל המחיה. לכן גם אם שקדי המרק מיוצרים עם תערובת של סויה שמן ועוד, הקמח תמיד מוגדר עיקר וברכתן בורא מיני מזונות.

כפי המבואר בגמרא בברכות ל”ו: חביץ קדרה [פירוש מאכל מתוק העשוי מקמח עם דבש ושמן – סוג של עוגיה] רב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו, רב כהנא אמר בורא מיני מזונות. רב יהודה אמר שהכל סבר דובשא עיקר רב כהנא אמר בורא מיני מזונות סבר סמידא עיקר, אמר רב יוסף כותיה דרב כהנא מסתברא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות.

גופא רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות ואיתמר נמי רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שהוא מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות וצריכא דאי אשמעינן כל שהוא הוה אמינא משום דאיתיה בעיניה אבל על ידי תערובות לא, קא משמע לן כל שיש בו, ע”כ.

חשוב לדעת שגם כאשר אוכלים את שקדי המרק עם המרק, צריך לברך בורא מיני מזונות על שקדי המרק, הואיל ואינם בטלים למרק. יתירה מזאת, במידה ושופכים הרבה שקדי מרק לתוך המרק באופן שהם הרוב, אין צריך לברך על המרק כלל.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר