חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
תמונה הרב דוד אוחיון (2)

ארץ השואל: ארצות הברית

שאלה

שלום הרב

רציתי לשאול

איפה כתוב בתורה את המושג בר מצוה בגיל 13

מהיכן אנו יודעים שהנער נעשה גדול וחייב במצוות בגיל זה?

תודה רבה

תשובה

שלום וברכה

בתורה לא נכתב במפורש שבגיל שלש עשרה נעשה הנער מחוייב במצוות, דין זה שבגיל שלש עשרה מתחייב הנער במצוות ומצטרף למניין כמו אדם גדול, נמסר לנו מאת הקב”ה בסיני, ונקרא הלכה למשה מסיני.

אמנם כמה וכמה רמזים יש לכך בתורה שבגיל שלש עשרה נעשה הנער חייב במצוות, ונקרא “איש” ונקרא “גדול”, כפי שציינתי במקורות לתשובה.

בברכה

הרב דוד אוחיון

מקורות ונימוקים:

במשנה באבות פרק ה’ נאמר בן שלש עשרה למצוות. כך גם מצאנו בגמרא בכתובות נ’. אמר אביי אמרה לי אם בר תליסר לתעניתא, עוד איתא בגמרא ביומא דף פ”ב. בן שלש עשרה משלימין מדאוריתא.

בתורה לא מצאנו מקור לכך שבגיל שלש עשרה הוא הגיל בו הופך הנער לגדול, מתחייב במצוות ומצטרף למניין, השאלה אם כן אנו למדים דין זה?

חיוב במצוות בגיל שלש עשרה שנים – הלכה למשה מסיני

בעניין זה כתב הרא”ש בתשובה ריש כלל ט”ז, לבאר שקביעת חיוב המצוות בגיל שלש עשרה הוא הלכה למשה מסיני, ואיננו כתוב בתורה.

זה לשון הרא”ש: וששאלת מאין לנו דבן י”ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין אבל פחות מכן לא, דע כי הלכה למשה מסיני הוא, והוא בכלל שיעורין חציצין ומחיצין שהן הלכה למשה מסיני, דשיעור וקצבה לכל דבר נתן למשה בעל פה. וכן ההיא דבת שלש ביאתה ביאה פחות מכן לא. וכן בן ט’ ביאתו ביאה ולא פחות. וכן סריס שהוא קטן עד כ’ שנה הוא אז גדול אם נולדו בו סימני סריס ואם לא נולדו בו סימני סריס הוא קטן עד ל”ו שנה. כל אלו הלכה למשה מסיני הן. נאם אשר בן ה”ר יחיאל ז”ל.

רמז מהתורה לחיוב במצוות בגיל שלש עשרה

אמנם רמזים בתורה לגיל שלש עשרה לעניין חיוב המצוות מצאנו, כפי שהביא הברכי יוסף או”ח סימן נ”ה, בשם ספר “אורחות חיים” מהפסוק בישעיה פרק מ’ פסוק כ’: “עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו”, זו בגימטריא שלש עשרה, שבגיל “זו” תהלתי יספרו, כלומר ראוי הנער להצטרף למניין ולהיות חלק מעם ישראל בחיוב המצוות.

רמז מהתורה שבגיל שלש עשרה נעשה הנער ל”איש”

כמו כן ניתן להביא מקור לעניין מה שנקרא הנער בגיל שלש עשרה “איש”, כפי שכתב הרמב”ם בהלכות אישות פרק ב’ הלכה י’, “מבן י”ג שנה ומעלה נקרא גדול ונקרא איש”.

דהנה בבראשית פרק ל”ד פסוק ה’, נאמר “ויקחו שני בני יעקב אחי דינה ‘איש’ חרבו”, ואמרו במדרש: א”ר אלעזר, בני שלש עשרה שנה היו, שלוי אז היה בן י”ג שנים, מכאן דבגיל שלש עשרה נקראים ‘איש’. עיין רש”י נזיר כ”ט: ורש”י על המשנה באבות פרק ה’.

כמו כן בגמרא בסנהדרין דף ס”ט: איתא, וכי עשה בצלאל המשכן בר תליסר הוה? דכתיב איש איש על מלאכתו אשר הם עושים, ופירש רש”י, בצלאל בן י”ג היה דקרי ליה איש.

רמז מהתורה שבגיל שלש עשרה נעשה הנער ל”גדול”

כמו כן ניתן להביא רמז מהתורה לכך שבגיל שלש עשרה נקרא הנער ‘גדול’, מהפסוק: ויגדלו הנערים בראשית פרק כ”ה פסוק כ”ז, וברש”י שם הביא לדברי המדרש: שכתב “נעשו בני שלש עשרה”, ובפירוש מתנות כהונה על המדרש ביאר כי הראיה שנעשו בני י”ג, הוא מדכתיב “ויגדלו” וקודם שלש עשרה לא נקרא גדול.

כן איתא במדרש רבה על הפסוק שנאמר ביצחק, בראשית פרק כ”א פסוק ח’, ויגדל הילד ויגמל.  ר’ הושעיה רבה אומר נגמל מיצר הרע, כלומר דכיון שנאמר “ויגדל”, שנעשה גדול למדים אנו שנעשה בן י”ג שנים, ונגמל מיצה”ר וזכה ליצר טוב.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש