חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
המלך

לצפות בהכתרת מלך צ’ארלס השלישי מתוך הכנסייה

הרב מאיר פנחסי

ארץ השואל: ישראל

שאלה

כבוד הרב שלום

האם מותר לנו לצפות בטלוויזיה את הכתרת המלך צ’ארלס השלישי בחלק שבו הוא נמצא בתוך המנזר ?

תשובה

הגם שמצווה לראות הכתרת מלך אפילו הוא מלך גוי, מכל מקום אין ראוי לראות את חלק ההכתרה הנעשה בתוככי המנזר אפילו על ידי טלוויזיה וכיוצא בכך .

מקורות ונימוקים:

לראות הכתרת מלך:

תלמוד בבלי מסכת ברכות (דף ט עמוד ב’): אמר רבי יוחנן: לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה – יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. ופרש”י:  שאם יזכה – לעולם הבא לראות גדולתן של ישראל. יבחין – כמה הרבה גדולתן יותר על האומות עכשיו.

ובשולחן ערוך (סי’ רכד סעיף ט’) מצווה להשתדל לראות מלכים אפילו מלכי עכו”ם. ואע”ג דבמלכים שבימינו אין להם סמכות הריגה, מ”מ אין דין זה תלי בהא, אלא משום כבוד המלכות וכדפרש”י.

וכל שכן שבעת ההכתרה ניכרת יותר כבוד המלכות, שמצווה איכא בכך.

 

ראייה ההכתרה במנזר:

רבי יהודה החסיד בספר חסידים (סימן תל”ה) כתב וזו לשונו: נכרי אחד היה חייב ליהודי כסף, וכשהיה תובע ממנו חובו היה הנכרי בורח לבית תפלתם, ופעם אחת נכשל היהודי ונכנס אחריו לבית העבודה זרה לתבוע חובו, ושוב נתחרט על כך, ושאל לחכם להורות לו דרך תשובה, והשיבו, שבכל שנה באותו יום שנכנס לבית עבודה זרה יתענה, וכן היה נוהג כל ימיו, ומעשה ביהודי שהלך בחצר בית העבודה זרה, ושמע בת קול מכרזת: ואותי השלכת אחרי גויך, והיה מתענה כל ימיו. ע”כ.

וכתב מרן החיד”א בספר ברית עולם (סימן תל”ה), בשם מר זקנו הגאון רבי אברהם אזולאי, מחבר הספר חסד לאברהם, שהנכנס לבית עבודה זרה הרי הוא בכנפי הסטרא אחרא של הטומאה, ומטמאים אותו מעט מעט, ולא ידע כי בנפשו הדבר.

וראה עוד בספר שיורי ברכה (יורה דעה, סימן קמ”ב). וכן פסק הגאון רבי חיים פלאג’י בשו”ת חיים ביד (סימן כ”ו) שהדבר ברור בתלמוד ובפוסקים שאיסור חמור הוא להיכנס בבית תפלתם, והביא דברי להקת הפוסקים שהחמירו באיסור זה מאוד. והגאון רבי דוד זילברשטיין בספר שבילי דוד (סימן קנ”ד) פסק שאיסור כניסה לכנסייה של נוצרים הוא איסור תורה ולכן אין להתירו במקום שיש חשש איבה, פן ישנאו אותנו הגוים על כך. וכן העלה מרן בשו”ת יחוה דעת חלק ד (סימן מה). ונראה שגם במינזר שמצווים שם פסליהם ועבודת אלילים רבים, ומודים ומשתחוים אותם כוהני דת לע”ז שלהם, הוי טומאה העלולה לפעפע בנפשו של האדם.

ואע”ג שאינו נכנס לשם בגופו אלא רואה את הטקס על ידי מסך מחשב, מ”מ ראיית טומאה עושה השפעה על נפש היהודי המשכלת, וראוי מכל וכל להתרחק מכך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש