חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב אליהו בחבוט ברכת אברהם משיב כהלכה

ארץ השואל: ברזיל

שאלה:

שלום הרב
רציתי לשאול מדוע בראש חודש מורידים את התפילין לפני תפילת מוסף?
תודה רבה.

תשובה:

שני טעמים כתב הרדב”ז בטעם הדבר שנהגו לחלוץ התפילין קודם לתפילת מוסף בראש חודש,
האחד, הואיל ובמוסף של ראש חודש אומרים קדושת כתר, והתפילין גם הם כתר, לכן אינו נכון להיות בתפילה זו עם כתר נוסף שהוא התפילין.
השני, הואיל ומוסף של ראש חודש דומה לשבתות וימים טובים, שהם ‘אות’ כפי שאמרה התורה “כי אות היא”. לכן ראוי לעשות לאות זה היכר, ולא להניח תפילין שהם גם נקראים אות, כפי שאמרה התורה “והיו לאות”.
בברכת חודש טוב ומבורך
 
מקורות ונימוקים:
כתב השו”ע או”ח סימן תכ”ג סעיף ד’, נוהגים לחלוץ תפילין כשרוצים להתפלל מוסף. כן כתב השו”ע גם בסימן כ”ה סעיף י”ג, שביום ראש חודש חולצים את התפילין קודם תפילת מוסף.

בטעם הדבר כתב בתשובת הרדב”ז חלק ד’ סימן פ’, טעם דבר זה לא נמצא לא בגמרא ולא בפוסקים, אלא נמצא בספר אלקנה על המצות, ועליו סמכו ונהגו כולם לחלוץ התפילין, אף שאינם יודעים טעם הדבר, אבל הוא ז”ל נתן טעם על פי הסוד, וגם אני נוהג לחלוץ, אחר שראיתי הספר ועמדתי על הדבר, לפי שיש בידי כלל גדול, בכל דבר שנכתב בגמרא או באחד מן הפוסקים, או בעלי ההלכות, אפילו שיהיה היפך ממה שכתוב בספרי הקבלה, אני מודה בו וכו’.

והוסיף וכתב הרדב”ז, ואפשר לתת קצת טעם לפי הפשט, לפי שמוסף של ראש חודש דומה לימים טובים, ודמי לאות. וראוי לעשות לו היכר. ועוד, שהתפילין נקראים כתר, והוא אומר כתר בקדושת מוסף, ואין ראוי שיהיה שני כתרים ביחד. ואפילו ביחיד שאין שם קדושה, כיון שהוא זמן הראוי לכתר ראוי שלא יהיו על ראשו תפילין. ע”כ.

את הטעם השני הביא מרן הבית יוסף בספרו או”ח סימן כ”ה, ובמשנה ברורה סימן כ”ה ס”ק ס”א. את הטעם השני הביא המשנה ברורה או”ח סימן תכ”ג ס”ק י’, וכן הביא הלבוש שם.

יתכן וטעם הדבר שהביא המשנה ברורה בסימן תכ”ג לטעם השני דווקא, הוא משום שמנהג בני אשכנז שלא לומר קדושת כתר במוסף של ראש חודש לפיכך אין די בטעם הראשון, כפי שכתב הרמ”א בהגהתו או”ח סוף סימן כ”ה. אולם יותר נראה שאף לדעתם הטעם הראשון נכון הוא, שאף שאין אומרים כתר, אולם זמן זה ראוי הוא ל’כתר’, כפי שכתב הרמ”א בסוף דבריו שם שנוהגים לסלקם קודם מוסף בכל מקום.

עוד כתב הלבוש כי טעם נוסף יש לדבר על פי הסוד, כמבואר בשער הכוונות דף לח. כן רמז לכך הבית יוסף, שציין למה שכתב בסימן ל”א בשם הזוהר הקדוש, שם נאמר טעם שימים טובים הם בחינת תפילין של מעלה, וכנראה שהוא כתר שאומרים בשבתות וימים טובים. וזהו הטעם שבראש חודש במוסף אומרים קדושת כתר.

שאלה:

שלום הרב

רציתי לשאול מדוע בראש חודש מורידים את התפילין לפני תפילת מוסף?

תודה רבה.

תשובה:

שני טעמים כתב הרדב”ז בטעם הדבר שנהגו לחלוץ התפילין קודם לתפילת מוסף בראש חודש,

האחד, הואיל ובמוסף של ראש חודש אומרים קדושת כתר, והתפילין גם הם כתר, לכן אינו נכון להיות בתפילה זו עם כתר נוסף שהוא התפילין.

השני, הואיל ומוסף של ראש חודש דומה לשבתות וימים טובים, שהם ‘אות’ כפי שאמרה התורה “כי אות היא”. לכן ראוי לעשות לאות זה היכר, ולא להניח תפילין שהם גם נקראים אות, כפי שאמרה התורה “והיו לאות”.

בברכת חודש טוב ומבורך

 

מקורות ונימוקים:

כתב השו”ע או”ח סימן תכ”ג סעיף ד’, נוהגים לחלוץ תפילין כשרוצים להתפלל מוסף. כן כתב השו”ע גם בסימן כ”ה סעיף י”ג, שביום ראש חודש חולצים את התפילין קודם תפילת מוסף.

בטעם הדבר כתב בתשובת הרדב”ז חלק ד’ סימן פ’, טעם דבר זה לא נמצא לא בגמרא ולא בפוסקים, אלא נמצא בספר אלקנה על המצות, ועליו סמכו ונהגו כולם לחלוץ התפילין, אף שאינם יודעים טעם הדבר, אבל הוא ז”ל נתן טעם על פי הסוד, וגם אני נוהג לחלוץ, אחר שראיתי הספר ועמדתי על הדבר, לפי שיש בידי כלל גדול, בכל דבר שנכתב בגמרא או באחד מן הפוסקים, או בעלי ההלכות, אפילו שיהיה היפך ממה שכתוב בספרי הקבלה, אני מודה בו וכו’.

והוסיף וכתב הרדב”ז, ואפשר לתת קצת טעם לפי הפשט, לפי שמוסף של ראש חודש דומה לימים טובים, ודמי לאות. וראוי לעשות לו היכר. ועוד, שהתפילין נקראים כתר, והוא אומר כתר בקדושת מוסף, ואין ראוי שיהיה שני כתרים ביחד. ואפילו ביחיד שאין שם קדושה, כיון שהוא זמן הראוי לכתר ראוי שלא יהיו על ראשו תפילין. ע”כ.

את הטעם השני הביא מרן הבית יוסף בספרו או”ח סימן כ”ה, ובמשנה ברורה סימן כ”ה ס”ק ס”א. את הטעם השני הביא המשנה ברורה או”ח סימן תכ”ג ס”ק י’, וכן הביא הלבוש שם.

יתכן וטעם הדבר שהביא המשנה ברורה בסימן תכ”ג לטעם השני דווקא, הוא משום שמנהג בני אשכנז שלא לומר קדושת כתר במוסף של ראש חודש לפיכך אין די בטעם הראשון, כפי שכתב הרמ”א בהגהתו או”ח סוף סימן כ”ה. אולם יותר נראה שאף לדעתם הטעם הראשון נכון הוא, שאף שאין אומרים כתר, אולם זמן זה ראוי הוא ל’כתר’, כפי שכתב הרמ”א בסוף דבריו שם שנוהגים לסלקם קודם מוסף בכל מקום.

עוד כתב הלבוש כי טעם נוסף יש לדבר על פי הסוד, כמבואר בשער הכוונות דף לח. כן רמז לכך הבית יוסף, שציין למה שכתב בסימן ל”א בשם הזוהר הקדוש, שם נאמר טעם שימים טובים הם בחינת תפילין של מעלה, וכנראה שהוא כתר שאומרים בשבתות וימים טובים. וזהו הטעם שבראש חודש במוסף אומרים קדושת כתר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש