כסף בארנק

האם מותר לקחת כסף מקופת צדקה ולהחזיר לה פי שתים

הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

ארץ השואל: ישראל

שאלה

שלום הרב

אם אדם יציב כלכלית בדרך כלל, היה ללא כסף לאוכל, לכן נכנס לבית כנסת ולקח 20 שקלים מקופת צדקה, ולאחר מכן נכנס לאינטרנט ותרם דיגיטלית לאותו ארגון 40 שקלים באשראי,

האם הוא חטא או פעל בחוסר מוסריות מסויים?

(לגבי מראית עין- נניח שאף אחד לא ראה אותו.)

תודה רבה

 

תשובה

שלום וברכה

כל נטילת כסף ללא רשות בעליו הוא אסור, גם כאשר לאחר מכן שילם כפול, הדבר נחשב לגזל והוא אסור הלכתית ומוסרית.

אולם כיון שאותו אדם כבר השיב את הכסף שלקח, לפיכך אין עליו עתה חובה ממונית של השבת הגזילה. אולם עליו להתחרט ולהתוודות על עוונו כלפי שמיא, ולקבל על עצמו מכאן ואילך שלא ליטול ללא רשות מכאן ואילך, ובזה ישוב בתשובה על חטאו כלפי שמים.

רק במקרה שלפני שלקח אותו אדם את הכסף כבר תרם לאותו ארגון את הכסף, הדבר מותר. וזאת אך ורק כאשר מעמיד לארגון תשלום יפה ומוקדם, באופן שאומדן הדעת הוא ברור שאם היינו שואלים את מנהלי אותו הארגון על כך, היו מסכימים ללא ספק.

בברכה מרובה

הרב דוד אוחיון

 

מקורות ונימוקים:

בגמרא בב”מ דף ס”א: דרשה הגמרא בזה”ל, לא תגנובו דכתב רחמנא למה לי, לכדתניא לא תגנוב על מנת למיקט, לא תגנב על מנת לשלם תשלומי כפל, ע”כ.

וכן פסק השו”ע להלכה חו”מ סימן שמ”ח סעיף א’ בזה”ל, אסור לגנוב אפילו כל שהוא, דין תורה. ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק, ואפילו על מנת להחזיר או כדי לשלם תשלומי כפל או כדי לצערו, הכל אסור, כדי שלא ירגיל עצמו בכך.

למרות האמור, בדברי הגמרא בב”ק דף ס’: מבואר שישנו היתר לקחת ללא רשות אם הוא מעמיד תחליף ראוי, שהרי שם פירשה הגמרא בדרך אחת את הפסוק “ויתאווה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער” וכו’ בזה”ל, מאי קא מיבעיא ליה, רבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרו גדישים דשעורין דישראל הוו וגדישין דעדשים דפלשתים, וקא מיבעיא להו מהו ליטול גדישין של שעורין דישראל ליתן לפני בהמתו על מנת לשלם גדישין של עדשים דפלשתים. שלחו ליה חבול ישיב רשע גזילה ישלם, אף על פי שגזילה משלם רשע הוא, אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו.

וברא”ש למד מדין זה הלכה, ופסקה השו”ע להלכה בחו”מ סימן שנ”ט סעיף ב’, שאם התשלום על הגזילה הוא בעין, במידה והתשלום יפה מהדבר שלוקח מותר לו לעשות כן, הואיל וזכות הוא להם ויזכה אותם לבעלים על ידי אחר.

אכן אין הדברים אמורים, אלא כאשר הדבר זכות למי שלוקחים ממנו, ואילו היו שואלים אותו היה מסכים ומעוניין בדבר, אך בכל מקום שאם היו שואלים אותו היה מסרב להחלפה, אין הדבר נחשב זכות הוא לא, והמחליף במקום כזה הרי הוא חמסן. כפי שמבואר בדברי הקצוה”ח שם ס”ק א’, וכפי שמבואר בדברי הסמ”ע שם ס”ק ח’, וכך הוא בהדיא משמעות דברי השולחן ערוך שלא ניתן להחליף ללא רשות, אלא”כ הוא זכות גמורה למי שנוטלים ממנו, ומדין זכין, אך בכל מקום אחר אסור.

לכן אין להתיר ליטול ללא רשות כסף מקופה של צדקה או מכל אדם פרטי, אלא כאשר הוא מקדים ומשלם לו ומעמיד לו תשלום הוגן וראוי, באופן שאומדים אנו את דעת מנהלי האירגון שבוודאי אם היינו שואלים אותם היו מסכימים על כך וכנ”ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

שליח ציבור מעוטף בטלית מתפלל בבית הכנסת
הרה"ג דוד בר אושר

תענית שובבי”ם

מקורות כתוב בשולחן ערוך (אורח חיים הלכות תענית סימן תקס”ו סעיף ב) כשהצבור גוזרים תענית על כל צרות שלא תבוא

לתוכן המלא »
Array
(
  [saswp_schema_type_product_pros_enable_cons] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1692269305:2
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 2
    )

  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => לקחת כסף מקופת צדקה ולהחזיר לה יותר
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => האם מותר לקחת כסף מקופת צדקה בלא לקבל רשות, ומיד אחר כך לתרום לה פי שתים? ואם עשיתי כך מה עלי לעשות? תשובה לשאלה זו ראו כאן >>
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 56
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [mechaber] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:29:"הרה"ג דוד אוחיון";}
    )

  [_mechaber] => Array
    (
      [0] => field_612536f9f7350
    )

  [time] => Array
    (
      [0] => כ"ו טבת תשפ"ג
    )

  [_time] => Array
    (
      [0] => field_61253829f7352
    )

  [name] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:21:"דיני ממונות";}
    )

  [_name] => Array
    (
      [0] => field_6127828d07a3a
    )

  [תמונה] => Array
    (
      [0] => 923
    )

  [_תמונה] => Array
    (
      [0] => field_615eb60518e04
    )

  [כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => שאלה
    )

  [_כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b6251120
    )

  [תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => שלום הרב

אם אדם יציב כלכלית בדרך כלל, היה ללא כסף לאוכל, לכן נכנס לבית כנסת ולקח 20 שקלים מקופת צדקה, ולאחר מכן נכנס לאינטרנט ותרם דיגיטלית לאותו ארגון 40 שקלים באשראי,

האם הוא חטא או פעל בחוסר מוסריות מסויים?

(לגבי מראית עין- נניח שאף אחד לא ראה אותו.)

תודה רבה

 
    )

  [_תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b7d51121
    )

  [תשובה] => Array
    (
      [0] => תשובה
    )

  [_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330b9351122
    )

  [תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => שלום וברכה

כל נטילת כסף ללא רשות בעליו הוא אסור, גם כאשר לאחר מכן שילם כפול, הדבר נחשב לגזל והוא אסור הלכתית ומוסרית.

אולם כיון שאותו אדם כבר השיב את הכסף שלקח, לפיכך אין עליו עתה חובה ממונית של השבת הגזילה. אולם עליו להתחרט ולהתוודות על עוונו כלפי שמיא, ולקבל על עצמו מכאן ואילך שלא ליטול ללא רשות מכאן ואילך, ובזה ישוב בתשובה על חטאו כלפי שמים.

רק במקרה שלפני שלקח אותו אדם את הכסף כבר תרם לאותו ארגון את הכסף, הדבר מותר. וזאת אך ורק כאשר מעמיד לארגון תשלום יפה ומוקדם, באופן שאומדן הדעת הוא ברור שאם היינו שואלים את מנהלי אותו הארגון על כך, היו מסכימים ללא ספק.

בברכה מרובה

הרב דוד אוחיון

 
    )

  [_תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330ba451123
    )

  [_yoast_wpseo_primary_catgori_shut] => Array
    (
      [0] => 35
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 22823
    )

  [_oembed_62cd9b6199f89289efaad011ec31e7c1] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_oembed_time_62cd9b6199f89289efaad011ec31e7c1] => Array
    (
      [0] => 1674206100
    )

  [question] => Array
    (
      [0] => שלום הרב
אם אדם יציב כלכלית בדרך כלל, היה ללא כסף לאוכל, לכן נכנס לבית כנסת ולקח 20 שקלים מקופת צדקה, ולאחר מכן נכנס לאינטרנט ותרם דיגיטלית לאותו ארגון 40 שקלים באשראי,
האם הוא חטא או פעל בחוסר מוסריות מסויים?
(לגבי מראית עין- נניח שאף אחד לא ראה אותו.)
תודה רבה
 
    )

  [_question] => Array
    (
      [0] => field_65301a291428c
    )

  [answer] => Array
    (
      [0] => 

שלום וברכה

כל נטילת כסף ללא רשות בעליו הוא אסור, גם כאשר לאחר מכן שילם כפול, הדבר נחשב לגזל והוא אסור הלכתית ומוסרית.

אולם כיון שאותו אדם כבר השיב את הכסף שלקח, לפיכך אין עליו עתה חובה ממונית של השבת הגזילה. אולם עליו להתחרט ולהתוודות על עוונו כלפי שמיא, ולקבל על עצמו מכאן ואילך שלא ליטול ללא רשות מכאן ואילך, ובזה ישוב בתשובה על חטאו כלפי שמים.

רק במקרה שלפני שלקח אותו אדם את הכסף כבר תרם לאותו ארגון את הכסף, הדבר מותר. וזאת אך ורק כאשר מעמיד לארגון תשלום יפה ומוקדם, באופן שאומדן הדעת הוא ברור שאם היינו שואלים את מנהלי אותו הארגון על כך, היו מסכימים ללא ספק.

בברכה מרובה

הרב דוד אוחיון

 

) [_answer] => Array ( [0] => field_65301a371428d ) [type] => Array ( [0] => פשוטה ) [_type] => Array ( [0] => ) [langy] => Array ( [0] => he ) [_langy] => Array ( [0] => field_65301e82f29c2 ) [publishdate] => Array ( [0] => 19-01-2023 ) [_publishdate] => Array ( [0] => field_65302beb935c6 ) [include] => Array ( [0] => yes ) [_include] => Array ( [0] => field_65313c6aec354 ) [country] => Array ( [0] => ישראל ) [_country] => Array ( [0] => field_652fe3233b842 ) [entry_views] => Array ( [0] => 89 ) )

צור קשר

מזכירות:

זקוק לתפילה מיוחדת??

כ-70 רבנים אברכי הכולל יתפללו עבורכם לאחר סדר שלם של לימוד תורה בהתמדה, בתפילה מיוחדת עם כוונות עפ”י הסוד. וראינו בזה ישועות גדולות בחסדי ה’.
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב בע”ה