חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב מאיר פנחסי

ארץ השואל: ישראל

שאלה:

שלום כבוד הרב, אמי ע”ה נפטרה אתמול בלילה ואנו מתוכננים לקוברה רק ביום רביעי מכיון שאחי המתגוררים בחו”ל חפצים להגיע ולהשתתף בהלוויה. האם בימים הנותרים עד הקבורה יש לי דין אונן שאינני מברך ומתפלל?

תשובה:

תשובה: ראשית הריני משתתף בצערך, ויהי רצון שלא תדע עוד צער ויגון.

ולעצם שאלתך, כל עוד לא סיימת לטפל בכל המסמכים הדרושים, וכן לאחר שהתפשרת עם החברא קדישא בכל הנוגע לענייני הקבורה והלוויה, וסיימת לטפל בכל צורכי הנפטר עד תום, יש עליך דיני אנינות, ואין נפק”מ בין אם אתה מטפל בעצמך או אחרים מטפלים בשליחותך, שכל שלא סיימו לטפל יש בזה כבוד הנפטר ומזה הטעם פטרו אונן מכל המצוות.

אולם לאחר שסיימו לטפל בכל הדברים הנ”ל, הרי בטלים ממך דיני אנינות ומאידך גם לא חלים דיני אבלות, ומ”מ יש להימנע מרחיצה ואכילת בשר. וביום שמגיעים הקרובים לארץ, כלומר ביום רביעי חוזרים כל דיני האנינות עד הקבורה, ואפילו קודם שהגיעו לארץ, כגון שמגיעים לאחר הנץ החמה, מ”מ כיון שיום קבורה הוא חלים דיני האנינות תיכף מתחילת היום.

בברכה רבה ובשורות טובות

הרב מאיר פנחסי

 

בס”ד

 

מקורות ונימוקים:

כתב המג”א (סימן תקמח סק”ח) נראה לי, שאם אי אפשר לקבור המת מחמת איזה אונס, או מפני איד העכו”ם, לא חלה עליו אנינות דדמי למי שמת בתפיסה. ע”כ. וכ”כ האליה רבה (שם סק”ה). וה”ה בנידון שלפנינו שאחר שפנו לחברה קדישא וטיפלו בכל המסמכים והניירת של הקבורה אע”פ שלא נמסר בפועל לכתפים, הואיל ועשו כל מה שמוטל עליהם וממתינים עד שיגיעו הקרובים הנמצאים במרחק הרי בטל מהם דיני אנינות, וכן כתב הגאון רע”א בתשובות החדשות ח”ד (סימן פה), בענין מדינה שעל פי השלטון שם אסור לקבור את המת עד יום שלישי למיתתו, שזהו דומה למ”ש הרמ”א (יו”ד סי’ שמא סעיף ג’) שהנושאים את המת מעיר לעיר, אם מקום קרוב הוא הוי כאילו מוטל לפניו, אם המקום רחוק הוא, כגון, מהלך שני ימים, מותר עד שיבואו לעיר קבורתו. ומה לי אם האבלים הולכים עם המת בדרך רחוקה, או מה שהוא בעירו ואי אפשר לקוברו. עכ”ד. והעתיקו מרן החזון עובדיה – אבלות ח”א (עמ’ קסה) וסמך עליו למעשה לענין הנוסע בטיסה שאין עליו דיני אנינות. והביא שם בשם פוסקים רבים, שכל אותו יום שהוא אנוס מלקוברו, אונס רחמנא פטריה, ואין עליו חיוב לטפל בצרכי המת. רק ביום שהוא ראוי לקוברו. וכ”כ בגשר החיים (עמוד קסג) שכל שאין אפשרות להשתדל ולעשות דבר מצרכי המת, לא חל עליו דיני אנינות.

ובפרט שלדעת הרבה פוסקים לאחר שסיכם עם החברא קדישא, הרי זה כנמסר לכתפים שבטלו ממנו כל דיני האנינות.

וע”כ למעשה בנידון דידן יש לטפל בכל צרכי הקבורה, והתפשרות עם החברא קדישא בכל הנוגע לקבורה ולצורכי הלוויה, ובמשך זמן זה יש עליו דיני אנינות, ולאחר שסיים להתפשר עמהם וגמר להתעסק בכל צרכי הנפטר ובאישורים הנצרכים לכך, בטל ממנו דיני אנינות, וגם דיני אבלות אין עליו. אלא דמשום כבוד הנפטר ימנע מרחיצה ואכילת בשר ויין.וע”ע בספר חיים וחסד (פרק אות יא) לענין ארוחה בשרית לבאים במטוס שיש להימנע אע”פ שאין להם אפשרות להתעסק בפועל בנפטר.

וביום הקבורה חוזרים עליו כל דיני האנינות אפילו בשעות הבוקר המוקדמות כיון שיום זה הוא יום הראוי לקבורה, וכ”כ בשו”ת טוב טעם ודעת (תליתאה ח”ב סי’ רא), וע”ע בתפארת ישראל (פרק מי שמתו אות ב’).

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש