חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב מאיר פנחסי

ארץ השואל: ישראל

שאלה:

אבי התאשפז פעמיים עקב סיטורציה נמוכה , קוצר נשימה, דלקת ריאות, האם אני צריכה להביא לו סיגריות כשמבקש או מותר להתעקש ולאסור זאת?
הוא כעס וסילק אותי מהבית

תשובה:

אין לשמוע בקול האב כשמבקש לעשות דבר שהוא מסכן את בריאותו, ועליך לפרש את סיבת הימנעותך בדבר, שהוא לטובתו.

מקורות וביאורים:

כתב בספר חסידים (סימן רלד):
מעשה באחד שחלה בא הרופא אצלו לרפאותו אמר לו אם תשתה מים תהיה בסכנה ואם תאכל מאכל פלוני תהיה בסכנה בנפשך ואמר לבנו תן לי מים ואותו מאכל פלוני ואם לאו לא אמחול לך לא בעולם הזה ולא בעוה”ב אמר לו הקהל: אל תהי חושש בדבריו. וכתב הרחיד”א (יו”ד סי’ רמ), דמשמע דדוקא בדבר של סכנהלא ישמע לו, הא בדבר שאין בו סכנה אע”ג שמזיק לו, חייב לישמוע בקולו.

אולם מהר”ם בן חביב בשו”ת קול גדול (סי’ נד) פליג, וס”ל דאין לבן לשמוע בקול האב, גם כשהדבר מזיק לו, וטעמו ונימוקו, שודאי האב ימחל לבן, שיודע שעושה כן לטובתו ולהנאתו.

והנה בודאי שעישון סיגריות פשט כיום איסורו, ונודע הנזק הבלתי הפיך שגורם העישון לריאות ולמחלת הסרטן בר מינן ועוד מחלות של קשיי תיפקוד. וא”כ נמצא המסייע לו הרי זה עובר בלא תעמוד על ם רעך, ואם מצווה שלא לחבול בעצמו או בחברו.

וכיון שכיום התפשט הדבר בראש כל חוצות ולא כבימים עברו. והרופאים טוענים שאין זה היזק אלא סכנה של ממש, ובפרט אם בעת הזו הוא נמצא בתוך חולי ויש לו בעייה בדרכי הנשימה, שכל שכן שאין לשמוע בקולו, שהדבר יכול לגרום לו סכנת נפשות של ממש.

ועל כן עלייל להימנע מלקנות לו, ולפרש לו הסיבה שאת נמנעת.

וה’ לא ימנע טוב להולכים בתמים.

בברכה רבה

הרב מאיר פנחסי

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש