דף הבית » Paz no Lar e Educação Infantil (aconselhamento)

Paz no Lar e Educação Infantil (aconselhamento)

Array
(
  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 26659
    )

  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [mechaber] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:27:"Rabino Elie Bahbout Shelita";}
    )

  [time] => Array
    (
      [0] => יב שבט תשפד
    )

  [name] => Array
    (
      [0] => a:2:{i:0;s:8:"Mística";i:1;s:49:"Paz no Lar e Educação Infantil (aconselhamento)";}
    )

  [תמונה] => Array
    (
      [0] => 28539
    )

  [country] => Array
    (
      [0] => ברזיל
    )

  [include] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [country_code] => Array
    (
      [0] => BR:Brazil
    )

  [כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => שאלה:
    )

  [תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => Olá Rabino. Eu gostaria de saber que segulot existem para melhorar o "Shalom Bait"? Urgente... Obrigado.
    )

  [תשובה] => Array
    (
      [0] => תשובה
    )

  [תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [langy] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [question_date] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [entry_views] => Array
    (
      [0] => 123
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => כל הסגולות לשלום בית, לביטול מחלוקת ומריבות בין בני הזוג, ולהגברת האהבה בין איש לאשתו. סגולות מוסמכות עם המקורות. (לנשואין כהלכה בלבד!) >>
    )

  [_yoast_wpseo_primary_catgori_shut] => Array
    (
      [0] => 376
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1706026962:3
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 3
    )

  [_mechaber] => Array
    (
      [0] => field_612536f9f7350
    )

  [_time] => Array
    (
      [0] => field_61253829f7352
    )

  [_name] => Array
    (
      [0] => field_6127828d07a3a
    )

  [_תמונה] => Array
    (
      [0] => field_615eb60518e04
    )

  [_country] => Array
    (
      [0] => field_652fe3233b842
    )

  [_include] => Array
    (
      [0] => field_65313c6aec354
    )

  [_country_code] => Array
    (
      [0] => field_659e50dcd6e71
    )

  [_כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b6251120
    )

  [_תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b7d51121
    )

  [_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330b9351122
    )

  [_תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330ba451123
    )

  [_langy] => Array
    (
      [0] => field_65301e82f29c2
    )

  [_question_date] => Array
    (
      [0] => field_659e5151ad1bb
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Entre em contato


O importante yarzait do Grande Tzadikim Oculto das últimas gerações - "AHAVAT CHAIM" -Chacham Menachem Menashe z"l - 12º Elul

O chefe das instituições – Hamekubal – vai orar por você especialmente por tudo o que você precisa!
Para todo e qualquer nome no túmulo dos Tsadikim, com nomes sagrados especiais de acordo com a Cabala

Deixe seus dados que retornaremos