הרבנים המשיבים

מורנו הרה"ג ר' אליהו בחבוט שליט"א

ראש המוסדות והכולל ברכת אברהם, מחבר הספרים שושנת העמקים (ד"כ), ללקוט שושנים (ו"כ), ועוד.
מורנו ראש המוסדות הרה"ג ר' אליהו בחבוט שליט"א, ראש כולל לדיינות ברכת אברהם ורבה דק"ק זכרון סייהו, מחבר הספרים שושנת העמקים ד"כ, ללקוט שושנים ו"כ, חזון ושושן ד"כ, שפתי ששונים, ועוד.

הרה"ג ר' אריאל מאיר שליט"א

מחבר הספרים בית הוראה, ודין אמת.
מעיין גדול, ובקי היטב בהליכי המשפט התורני. מחבר הספרים בית הוראה, ודין אמת.

לידיעת הציבור היקר, הרבנים המשיבים שליט"א אינם מחוברים לאינטרנט, הם מנויים לשרות "מייל בלבד",
ובדרך זו מקבלים את השאלות ומשיבים, וצוות האתר מעלים את התשובות לתועלת הציבור ולזיכוי הרבים.
וברכת "חזק וברוך" לכל השואלים הנכבדים, שחפצים לברר דבר ה' זו הלכה,
יהי רצון שתתברכו בכל ברכות התורה, אמן סלה.