הרב יוסף חי סימן טוב משיב כהלכה

פרשת שבוע - שלהבת יוסף חי
מאת הרב יוסף חי סימן טוב
כולל סיפורים נדירים ביותר על מרן זצ"ל